Selvsagt er det behov for 8. mars

Kristin Ørmen Johnsen - fylkesleder i Viken Høyre

Man kan undres over at det ikke er flere kvinner i topplederstillinger i næringslivet og at vi ikke har flere kvinner som styremedlemmer eller entreprenører i næringslivet. Ja, hvor er jentene.

Dette skjer til tross for at  Norge er et av verdens mest likestilte land.  Alle piler peker i riktig retning, antall deltidsstillinger blant kvinner går ned, stadig flere kvinner er i arbeid, flere kvinner søker nå tidligere mannsdominerte studier og vi har flere kvinnelige professorer.  Kvinner har inntatt forsvaret. Vi har kvinnelig statsminister og kvinnelige partiledere, kvinnelig stortingspresident og kvinnelig høyesteretts justitiarius.

Men kvinner starter i liten grad egne virksomheter.  Bare to av ti etablerere her til lands er kvinner. Faktisk er det få land i verden som har færre kvinnelige etablerere enn Norge, viser internasjonale undersøkelser.

Man kan undres over om kvinner blir oppfordret eller loset inn i den offentlige sektor. Er det det trygge og forutsigbare som lokker. For kvinner dominerer i den offentlige  sektor , de er i flertall i omsorgsektoren, og  i skoler og barnehager.

Selv har jeg utdanning som sykepleier, pedagog og forsker. Hvorfor gikk jeg ikke inn det det private næringsliv og  etablerte egen bedrift . Jo, for det første var det få om ingen tradisjon eller kultur for å starte  et privat sykehus,  sykehjem eller ordningen med fritt brukervalg i hjemmetjeneste og hjemmesykepleien da jeg tok utdanning. Det var nok også slik at min utdanning og kulturen i utdanningen ikke oppmuntret eller motiverte jenter til å gå litt utenfor for boksen. I min lesebok var det tekst med «far røyker pipe og leser avisen, mor vasker opp».  Den satte liksom standarden.  Det hører med til historien at min generasjon kvinner røkte, leste avis og vasket opp.

Den diskriminerende teksten i leseboka  er ryddet ut i dag.  Så hvorfor søker ikke  flere jenter ut i det private, starter egne bedrifter, blir partnere i advokatfirma og inntar styrerommene.  Vi har full barnehagedekning  og god  forelderepermisjons ordning etter fødsel. 

Men meldingene om usikkerhet , depresjon og angst i skolehverdagen  blant jenter øker. Mange jenter opplever  et kropps-  og prestasjonspress som starter langt ned i barneskolen. Vi ansetter  flere helsesykepleiere  enn noen gang for å gi veiledning og støtte. Jeg tror mange jenter vil, og vi må jobbe for at jenter våger  seg inn i det  ukjente og at de ikke stoppes av gamle normer og holdninger.  Vi må si det er greit å feile, og  gi litt «beng» i hva andre synes om deg.

I dag er det  mulighet  til å starte egen bedrift selv om en utdanner deg til sykepleier. Dessverre   stopper  idelogi ofte dette.  Jeg klarer ikke å la være å gi et spark til venstresiden  som ikke vil gi kvinner denne muligheten. Det privat startede Manglerudhjemmet med kvinnelig leder  etablerte  sportspub, spa  og egenresturant på hjemmet. Det blir  avviklet i Oslo av de rødgrønne.  Kommunen skal overta, man skal ikke ha privat omsorgstilbud.

Jo, det er fortsatt behov for 8.mars. Alle jenters dag  gir mulighet til å stå opp for saker som  en brenner for.  Jeg slår et slag for kvinnelige grundere.