Senterpartiet kutter i distriktsarbeidsplasser

Kan dette stemme? Ja faktisk! Høyre heier på Senterpartiets løfter om å kutte byråkrati i Oslo, men partiet kutter jo over hele landet i sitt alternative statsbudsjett. Det kan ikke vi være med på.

Senterpartiet kutter i statlig byråkrati for over 1,7 milliarder kroner i sitt alternative budsjett. For det første går dette ut over de distriktsarbeidsplassene Senterpartiet snakker så varmt om. Dette står i skarp kontrast til det de snakket om i valgkampen om å skape vekst i hele landet.

For det andre er dette kutt som kommer i tillegg til regjeringens avbyråkratiseringsreform. Mens det er forutsigbart år for år, er Senterpartiets kutt til dels mye større og de vil være vanskelig å gjennomføre uten nedbemanning.

I Østfold vil Senterpartiets byråkratikutt ramme Fylkesmannens kontor i Moss som må ta sin andel av et kutt på 177 millioner. Videre vil vi rammes av et kutt i domstolsadministrasjonen på om lag 17 millioner. I all hovedsak rammer det distriktene og kan bety at et par mindre domstoler legges ned rundt om i landet. Senterpartiet kutter i kriminalomsorgsdirektoratet med 23,9 millioner og for alle praktiske formål betyr det å legge ned fengselsplasser. Praktisk sett vil det bety å legge ned ett lite fengsel i distrikts-Norge. Østfold har ett slikt. Partiet kutter også 50 millioner i Politidirektoratet. Der ligger posten til alle politidistriktene. Og store deler av den summen vil ramme Distrikts-Norge. Det er klart at det kan få konsekvenser for folk, og for annen næringsvirksomhet.

Regjeringen har jobbet systematisk med å flytte statlige arbeidsplasser ut i hele landet, og mange av dem til oss i Østfold. Senterpartiet kutter nå ute hos oss og i andre deler av landet.

Det er viktig å redusere byråkrati og effektivisere offentlig sektor. Regjeringspartiene klarer å ha to tanker i hodet ved å både redusere med bl.a. digitalisering, og å spre makt ved å flytte ut arbeidsplasser til hele landet. Senterpartiet har ingen politikk for å redusere antall oppgaver eller digitalisere offentlig sektor, men går i stedet rett på å kutte arbeidsplasser i distriktene.

De rødgrønne flyttet ut eller nyetablerte ca. 240 arbeidsplasser utenfor Oslo i perioden 2009-2013. Under denne regjeringen har vi flyttet ut eller nyetablert 1.222 statlige arbeidsplasser. Dette er jobben til folk. Senterpartiet må kunne svare på hvorvidt de ønsker dette kuttet lokalt i Østfold.