Simen Murud: HLM 21

I 1998 var kontantstøtten helt nødvendig. Barnehagedekningen var lav, og det tok lang tid å etablere nye barnehageplasser. Men mye har endret seg siden 1998. Siden den gang har jeg blitt født, barnehagedekningen har gått til himmels, likestillingen har gjort store fremskritt.

I 1998 var kontantstøtten helt nødvendig. Barnehagedekningen var lav, og det tok lang tid å etablere nye barnehageplasser. Men kjære landsmøte, mye har endret seg siden 1998. Siden den gang har jeg blitt født, barnehagedekningen har gått til himmels, likestillingen har gjort store fremskritt.

Denne uka ble perspektivmeldingen behandlet på Stortinget. Der er beskjeden klar: Vi blir flere eldre, men vi har aldri vært så få i jobb som kan jobbe. Handlingsrommet i norsk økonomi blir mindre. Å bevare en ordning på halvannen milliard kroner i året som holder folk utenfor arbeidslivet, og hindrer både likestilling og integrering blir feil.

Vi ser at 79% av de som mottar kontantstøtte i dag er kvinner. Selv om kontantstøtten er like aktuelt for mor som for far, ser vi at det er mor som holdes hjemme og vekke fra jobb.

Samtidig vet vi at en av de viktigste arenaene for integrering er jobben. Men ser vi til Oslo for eksempel, er det en tydelig overvekt av kvinner med innvandrerbakgrunn blant de som mottar kontantstøtten.

Men vi ser også at kontantstøtten går utover de barnene som kunne trengt å være i barnehagen. De holdes utenfor barnehagen, en viktig arena for sosialisering, takket være kontantstøtten. Da spesielt barn med innvandrerbakgrunn.

Kjære landsmøte, det har kommet fem forskjellige norske offentlig utvalg siden 2009 som alle konkluderer med det samme. Kontantstøtten bør avvikles.

Derfor håper jeg at vi kan lytte til Fordelingsutvalget, Østberg-utvalget, Brochmann 1-utvalget, Kaldheim-utvalget og Brochmann 2-utvalget:

Og dermed, stemme mot dissens 10, og avvikle kontantstøtten.