Skuffet over ny inntaksordning i Viken

Komitéleder for utdanning, Tore Opdal Hansen, er skuffet over dagens vedtak i fylkestinget. Opdal Hansen sier at den nye inntaksordningen for videregående skoler i Viken basert på nærskoleprinsippet gir elevene liten frihet til å bestemme over egen fremtid og utdanning.

Tore Opdal Hansen, fylkestingsrepresentant og leder av komiteen for utdanning.

Elevene bør få bestemme selv hvor de skal gå på skole. Det er et valg som politikere ikke skal overprøve. Elevene må få bestemme over egen utdanning og egen fremtid. Bosted skal ikke være bestemmende for hvilken skole du skal gå på. Det mener vi i Høyre, sier Tore Opdal Hansen.

Høyre fremmet forslag i fylkestinget om å innføre fritt skolevalg basert på modellen fra tidligere Akershus fylkeskommune.


Et flertall i fylkestinget har i dag vedtatt at postnummer skal avgjøre hvilken skole elvene kan søke på. Det mener Høyre er svært uheldig. Høyre har vært klare på at vi ønsker fritt skolevalg i Viken basert på modellen fra gamle Akershus fylke, sier Tore Opdal Hansen.


Akershus-modellen for fritt skolevalg innebærer at man deler fylket inn i hensiktsmessige regioner hvor elever kan søke fritt på de videregående skolene innenfor regionene. I tillegg vil en slik ordning legge til rette for at man kan søke seg til skoler utenfor regioner om man ønsker det. Akershus-modellen har også en andel på 5 prosent hvor det er holdt av plasser til elever innenfor områder. Det er fordi ingen skal få uforholdsmessig lang skolevei.

I fylkestingets behandling fremmet Høyre også et forslag om å utsette behandling av saken om inntaksordning til 2021 og videreføre dagens ordning. Dette forslaget ble også nedstemt av det rødgrønne flertallet.


I Viken fylke kan elevene til videregående skole få fire ulike opptakssystemer på fire år. Det vil bli en rekord som det ikke er spesielt gjevt å inneha. Det som er spesielt i debatten om inntaksordning, er at de som er imot å gi elevene fritt skolevalg ofte er for at 16 åringer skal ha stemmerett. De unge skal kunne stemme hvilken vei samfunnet skal ta, men ikke sin egen vei i det samme samfunnet, avslutter Opdal Hansen.