Sommerhilsen fra Østfoldrepresentantene

Denne sesjonen har vært preget av høy aktivitet. Noen av de politiske sakene vi har brukt mye tid på er bl.a. samferdsel, forsvar, iskanten, bioteknologiloven, kommuneøkonomiproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. På toppen av det hele kom Covid-19 som har endret både hvilke politiske saker vi har behandlet og måten Stortinget har arbeidet på.

Annerledes hverdagpå Stortinget

Fra 13. mars ble Stortinget «stengt ned» i betydningen av at kun 50 % av representantene møter i Stortinget ved behandling av saker i plenum. I tråd med Grunnloven skal møter i Stortinget skje fysisk. All reise- og møtevirksomhet i Norge og utlandet ble kansellert. Elektroniske møter har blitt hverdagen både for fagkomiteen, i høringer og i møter med eksterne. Vi har blitt superbrukere av «Teams» for lokale og nasjonale møter og «SKYPE og Cudo» er for det meste benyttet til internasjonale møter. Med og uten votering. Så om ikke annet har vi tatt noen teknologiske kvantesprang de siste månedene.

Mye kontakt medØstfold – til tross for pandemien

Tross dette har kontakten med Østfold har vært betydelig. Bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner, lokallag og andre har tatt kontakt for å fortelle hvordan hverdagen er i disse utfordrende tider. Konsekvensene av Covid-19 har vært betydelig for mange og derfor er det avgjørende at vi som folkevalgte har hatt denne dialogen.

Målene forkrisepakkene

Alle tiltakene regjeringen har presentert i de tre ulike krisepakkene og i revidert nasjonalbudsjett har handlet om å forebygge konsekvensene av den største krisen vi har stått i som nasjon siden andre verdenskrig. Derfor har det vært arbeidet raskt og målet har vært å få på plass brede ordninger som treffer flest mulig og som er minst mulig byråkratisk. Derfor blir også konsekvensen at enkelte av og til faller utenfor de ulike ordningene. I de tilfellene har vi bidratt til å løse de enkelte utfordringene.

Fase en som kom i mars hadde som mål å sikre likviditet for bedriftene skape trygghet for folk som ble stående uten arbeid. Fase to kom i april og målet var å sørge for at bedriftene klarte å holde seg flytende og sikre sunne bedrifter som kunne skape aktivitet, innenfor smittevernreglene. Her kom det også enkelte mer målrettede tiltak mot enkeltnæringer. Siste fase så langt som kom i mai, og som er behandlet nå i innspurten i juni, hadde mer langsiktige løsninger for å gjenskape et bærekraftig Norge.

Veien videre forøkonomien

Holdenutvalget som var et ekspertutvalg regjeringen satt ned, med innspill fra Stortinget, har sett på arbeidet så langt. Hovedkonklusjonene var at tiltakene i de to første fasene har virket etter hensikten for å skape trygghet for arbeidstagere og bedrifter. Videre anbefaler utvalget at vi nå kommer med motkonjunkturtiltak og trapper ned virkemiddelbruken fra de to første fasene. Nå må pengebruken ned, og vi som stortingsrepresentanter er opptatt av at vi da trenger mer Høyrepolitikk.

Takk forinnsatsen til dere alle

Vi har lyst til å takke alle som har bidratt til at vi har kommet gjennom den innledende fasen av pandemien på en god måte. Ikke minst går den takken til alle de som har stått i førstelinjen innenfor en rekke tjenesteområder. Pandemien er ikke over og vi går en annerledes sommer i møte. La oss benytte den muligheten til å lære eget valgdistrikt og land å kjenne på en bedre måte.

Vi sier god sommer til dere alle – husk å vaske hender og holde avstand.