Stoltenberg har rett; mer til Forsvaret

Høyre er definitivt enige med Stoltenberg at verden er blitt mer usikker og trusselbildet mer sammensatt. Konsekvensen er at Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Det krever økning forsvarsbevilgningene, skriver forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes.

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen 28.01.2019

Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær, tok på NHOs årskonferanse til orde for at Norge må bruke mer på Forsvaret. Stoltenberg bør lyttes til. Stoltenberg kjenner inderlig godt pustet i nakken fra amerikanerne. USA krever at Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Han frykter konsekvensene dersom Europa ikke følger opp. Stoltenberg er også smertelig klar over at Forsvaret var budsjettaperen i hans regjeringsperiode. Stoltenberg skal ha ros for å være stor nok til å anerkjenne regjeringen Solbergs oppbygging av Forsvaret.

Forsvarsbudsjettet i 2019 er på 59 milliarder kroner. Budsjettet har økt med 15,4 milliarder kroner siden 2013. Regjeringen overtok et forsvar med betydelige mangler. Regjeringen la derfor i 2016 fram en ny langtidsplan for Forsvaret som skal tilføre Forsvaret 180 milliarder over planperioden. Allerede i perioden 2017-2020 brukes 8 milliarder kroner mer på Forsvaret enn langtidsplanen som den rødgrønne regjeringen styrte etter.

Tidligere langtidsplaner har ikke tatt høyde for den særskilte høye kostnadsveksten i Forsvaret. Forsvarsbudsjettet har over år systematisk tapt kjøpekraft. Forsvaret ville vært borte i løpet av 25-30 år dersom dette fortsatte. Forsvaret får nå kompensert for den reelle kostnadsveksten for forsvarsmateriell.

Første fase i oppbyggingen av Forsvaret er å sette det Forsvaret vi har stand. Regjeringen prioriterte i 2017 og 2018 betydelige bevilgningsøkninger til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Vi ser nå en merkbar forbedring i Forsvarets operative evne. Neste steg er økt aktivitet og store investeringer i nye våpensystemer og materiell. Betydelige summer bevilges i 2019 til nye ubåter, nye maritime patruljefly, forsert anskaffelse av tre nye kystvaktfartøy, flernasjonalt satellittsamarbeid, nytt artilleri og luftvern til hæren, samt nytt radiosamband, moderne våpen og nye feltvogner til HV, for å nevne noe.

Selv om oppbyggingen av Forsvaret er på god vei, gjenstår en god del. Norge er forpliktet til å innfri NATOs krav om øke forsvarsutgiftene mot 2 pst av BNP innen 2024. Allerede i 2019 overoppfyller Norge med klar margin NATOs krav om å bruke minimum 20 pst av forsvarsbudsjettet på materiellinvesteringer.

Høyre er definitivt enige med Stoltenberg at verden er blitt mer usikker og trusselbildet mer sammensatt. Konsekvensen er at Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet. Det krever økning forsvarsbevilgningene.