Flertall på Stortinget for ny E18 Vestkorridoren

– Dette er forsommerens store gladnyhet! Når vedtaket er gjort på Stortinget er det bare å legge den inngåtte Oslopakke 3-avtalen fra 2016 til grunn og sette i gang med å bygge veien, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i fylkestinget i Viken.

Det er flertall i Stortinget for utbyggingen av en ny og miljøvennlig E18. E18-proposisjonen blir vedtatt på Stortinget før sommerferien.

– Dette er forsommerens store gladnyhet! Når vedtaket er gjort på Stortinget er det bare å legge den inngåtte Oslopakke 3-avtalen fra 2016 til grunn og sette i gang med å bygge veien, sier Anette Solli, Høyres gruppeleder i fylkestinget i Viken.

Hun er glad for at flere partier i Stortinget nå står sammen og sikrer flertall for utbyggingen av ny E18.

– E18-prosjektet vil gi bedre fremkommelighet for busser, næringstransport og syklister, og ved at deler av den nye veien legges under bakken vil forurensning og støy reduseres betraktelig. Ny E18 vil gi Asker og Bærum mulighet for miljøvennlig vekst og utvikling, sier Solli.