Stortingsnominasjon: Slik kan medlemmene påvirke resultatet

Viktig informasjon om prøvenominasjon og uravstemning: I september har Høyre-medlemmer i Viken mulighet til å påvirke resultatet av stortingsnominasjonen i sitt valgdistrikt. Her er viktig informasjon om hvordan man kan delta, hva som er kravene for å ha stemmerett samt ansvaret medlemmene har for å oppgi korrekt kontaktinformasjon om seg selv.

I Viken Høyre skal det nomineres tre valglister til stortingsvalget 2021, én liste for hvert av stortingsvalgdistriktene Akershus, Buskerud og Østfold. Som medlem kan du delta i nominasjonsprosessen i det stortingsvalgdistriktet hvor du er bosatt.
De tre nominasjonskomiteene er godt igang med sitt arbeid, og 1. september ble de alfabetiske kandidatlistene offentliggjort på Viken Høyres hjemmesider.
Disse listene danner grunnlaget for to viktige medlemsaktiviteter i september:
1: Lokalforeningenes prøvenominasjonsmøter:
Alle lokalforeninger skal avholde medlemsmøte i perioden 14.-27. september. På dette møtet skal lokalforeningen rangere stortingskandidatene og levere foreningens listeforslag til nominasjonskomiteen. I tillegg velges foreningens utsendinger til selve nominasjonsmøtet i november.
2: Rådgivende uravstemning:
Alle medlemmer med stemmerett inviteres til å delta i rådgivende uravstemning for å rangere stortingskandidatene. Dette foregår elektronisk, og avstemningen sendes ut 14. september. Det er mulighet for å avgi stemme i perioden 14.-27. september.
Stemmerett:
– For å ha stemmerett på lokalforeningens prøvenominasjonsmøte må du ha vært medlem i minst 4 uker før møtedatoen og ha betalt kontingent før møtestart. Du må også ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved neste års stortingsvalg.
– For å ha stemmerett i den rådgivende uravstemningen må du ha vært medlem i minst 4 uker før 10. september og ha betalt medlemskontingent før 10. september. Du må også ha stemmerett i den aktuelle kommunen ved neste års stortingsvalg. Du vil ikke få tilsendt uravstemningen hvis du ikke oppfyller kravene for stemmerett.
Nominasjonsprosessen:
Komplett datoplan for nominasjonsprosessen finnes her.
Viktig informasjon til medlemmer:
Det er du som medlem som har ansvaret for at Høyre har korrekt kontaktinformasjon om deg slik at du får tilsendt kontingentkrav, møteinnkallinger og andre invitasjoner. Det brukes post, e-post og sms.
Derfor må du sørge for at korrekt postadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer til enhver tid er registrert i Høyres medlemsregister.
Du kan selv endre disse opplysningene på «Min side» på «Mitt Høyre«. Der ser du også om du har betalt kontingent.
Hvis du ikke har tilgang til Høyres digitale medlemssider, kan du opprette bruker-ID ved å trykke her.
Viken Høyres sekretariat svarer gjerne på spørsmål og henvendelser: viken@hoyre.no