Svekker beredskapen

Støre-regjeringen vil flytte noen av Bell 412 helikoptrene fra Rygge til Bardufoss. Det er et eksperiment som vil svekke kontra-terrorberedskapen.

Da terroren rammet regjeringskvartalet og Utøya 22/7-2011 hadde Forsvaret ingen helikoptre klare til øyeblikkelig innsats. Forsvaret hadde ingen krav til responstid for å yte helikopterbistand til politiet.

Hvordan de nasjonale helikopter-ressursene skulle brukes for å oppnå best mulig kontra-terrorberedskap ble et sentralt punkt 22. juli-kommisjonens rapport. Kommisjonen anbefalte at rask og effektiv helikopterstøtte fra Forsvaret til politiet burde prioriteres. Solberg-regjeringen fulgte anbefalingen og overførte 15 av Forsvarets 18 helikoptre til Forsvarets spesialstyrker, en prioritering i overensstemmelse med forsvarssjefens anbefaling.

I regjeringserklæringen sies det at en flytting av helikoptre fra Rygge tilbake til Bardufoss skal baseres på å en militærfaglig vurdering. Hvorfor be om en ny vurdering når det faglige rådet er gitt for lengst? Forsvarssjefen har anbefalt at Forsvarets helikoptervirksomhet bør samles av operative og beredskapsmessige årsaker. Flytting av noen få Bell-helikoptre fra Rygge vil ikke løse Hærens helikopterbehov, men skape et nytt for problem for Forsvaret, og økt risiko for redusert kontra-terrorberedskap i Norge.

Spesialstyrkene har en nøkkelrolle i kontra-terrorberedskapen og bistand til politiet. Forsvarets Bell 412 helikoptre vil om få år gå ut på dato, og det er knapphet på teknikere og piloter. Kraftsamling av helikoptermiljøet på Rygge har vært avgjørende for sikre Spesialstyrkenes tilstrekkelig tilgang på helikoptre. Nasjonale beredskapshensyn skal avgjøre stasjoneringen av Forsvarets helikoptre, ikke distriktspolitiske markeringer fra Senterpartiet.

Langtidsplanen for forsvaret legger opp til at både Hæren og Forsvarets spesialstyrker skal få nye moderne helikoptre innen få år. I mellomtiden bør Forsvarets tilårskomne
helikoptre utnyttes best mulig, og disponeres der behovet er størst.

Ansvarlig politikk er å stå på beslutningen om å samle Forsvarets helikoptre på Rygge. Dette for å kunne gi Forsvarets spesialstyrker nødvendig helikopterstøtte i særskilt krevende operasjoner.