Tage Pettersens: HLM 21

Familien har en sentral plass i Høyres politikk. Vår familiepolitikk er tuftet på at familiene er forskjellige og at de har ulike behov. Høyres mål er å gi alle like muligheter til å lykkes.

Tage Pettersen (H)

Regjeringen har de siste ukene lagt frem ny barnevernslov og en fosterhjemsstrategi. Barneloven kommer også til behandling.

Alle barn trenger støtte og omsorg fra begge foreldre i oppveksten. Barn trenger å være sammen med foreldrenes slekt, venner og nettverk. Det beste utgangspunktet for en god oppvekst er en trygg tilstedeværelse fra begge foreldrene.

I følge barnekonvensjonen har barn rett til å bli oppdratt av begge sine foreldre. Dagens lovverk er tydelig på samværsrett, men likevel forekommer samværshindring.

Hvert år opplever 20.000 barn at familier går i oppløsning og at foreldrene går fra hverandre. Det er en sårbar tid for disse barna.

Tall fra SSB forteller at 45.000 barn ikke har sett sin samværsforelder på en måned eller mer. Det er dessverre altfor mange barn som opplever samværshindring fra en av foreldrene etter samlivsbrudd.

Vi ser at mor eller far i dag kan ha økonomiske fordeler av å kjempe for en omsorgsbase. Regelverket slår uheldig ut for de som ikke får være sammen med barna sine – fordi den andre forelderen bevisst hindrer samvær.

Mange fedre bruker mye tid og ressurser i rettsapparatet for sikre samvær ved brudd i et forhold. Mange betaler barnebidrag for et barn de ikke ser. Selv har jeg snakket med Audun, far til en sønn på 11 år som han ikke har sett på to år. Han har snart brukt en million kroner og har nå anket sin sak til høyesterett.

Jeg er derfor glad for at landsmøtet støtter forslaget fra Viken Høyre om å gjøre delt bosted til utgangspunktet ved samlivsbrudd, og sikre barnets rett til samvær med begge foreldre.