Til disposisjon for renominasjon – stortingsvalglisten 2021

I forbindelse med nominasjon til stortingsvalglisten 2021-2025 har Høyres sittende stortingsrepresentanter og vararepresentanter i Viken fått spørsmål om hvorvidt de stiller seg til disposisjon for renominasjon. Fristen for å svare var 1. juni, og her er svarene fra representantene i de tre forskjellige stortingsvalgdistriktene.

Til disposisjon for renominasjon (svar i parentes):

Akershus stortingsvalgdistrikt:

 1. Jan Tore Sanner (ja)
 2. Tone W. Trøen (ja)
 3. Nils Aage Jegstad (nei)
 4. Henrik Asheim (ja)
 5. Turid Kristensen (ja)
 6. Hårek Elvenes (ja)
 7. Bente Stein Mathisen (nei)
 8. Anne Kristine Linnestad (ja)
 9. Kjartan Berland (nei)
 10. Tonje Anderson Olsen (ja)
 11. Maria Barstad Sanner (ja)
 12. Amit Ighani (nei)
 13. Cecilie Lindgren (nei)
 14. Erik Adland (nei)
 15. Trine-Lise Østlund Blime (nei)
 16. Monica Therese Vee Bratlie (ja), (vararepr. for Buskerud i dag)
 17. Lasse Lehre (ja) (vararepr. for Oppland i dag)

Buskerud stortingsvalgdistrikt:

 1. Trond Helleland (ja)
 2. Kristin Ørmen Johnsen (ja)
 3. Anders B. Werp (nei)
 4. Iselin Haugo (nei)
 5. Christopher Amundsen Wand (nei)
 6. Syed Wali Haider Gilani (nei)

Østfold stortingsvalgdistrikt:

 1. Ingjerd Schou (ja)
 2. Tage Pettersen (ja)
 3. Monica Carmen Gåsvatn (nei)
 4. Thor Håkon Edquist (nei)
 5. Rolf-Jonas Ringen Kristiansen (nei)
 6. Gretha Evelin Thuen (nei)
 7. Erik Mogens Unaas (ja)
Har du andre forslag til hvem som bør stå på stortingsvalglistene? Da kan du komme med dine forslag ved å trykke her.
Hele nominasjonsprosessen kan du lese mer om her.