Tonje Anderson Olsen: HLM21

Høyre skal fortsette å utvikle en skole som gir muligheter for alle, uansett hvilken bakgrunn, postadresse, hjemmeforhold eller kjønn de har.

Vi vil at elevene selv skal kunne velge hvilken videregående skole de skal gå på, og vi skal legge til rette for at enda flere fullfører.


Kjære landsmøte – vi i Høyre skal videreutvikle en videregående som sørger for at elevene har lyst til å fullføre. Vi skal satse både på de som ønsker en akademisk utdanning, og på de som ønsker en utdanning med fagbrev, fagskole og mesterbrev.

Vi skal også sørge for at veien tilbake skal bli enklere for alle de som sluttet før de fikk vitnemål. Målet om at 9 av 10 fullfører innen 2030 er fullt mulig å nå.

Vi vet at elever som trives og opplever mestring øker muligheten for å lykkes i livet.

I min kommune Enebakk, har vi gjennom mange år satset på et skolealternativ utenfor skolebygget. Det heter Prosjekthuset – Der jobber det flinke pedagoger med å legge til rette for læringsaktiviteter som gir elevene mestringsopplevelser, økt trivsel og trygghet gjennom praktisk og teoretisk arbeid. Elevene og foresatte er stolte over resultatene de oppnår gjennom dette gode tilbudet. Dette tilbudet er helt i tråd med mye av det Høyre foreslår i vårt program.


Høyres forslag om en ungdomsskolereform og utvikling av rådgivertjenesten viktig. Like viktig er forslagene om modernisering av yrkesfaglinjer på videregående skole.


På et punkt ber jeg om at landsmøtet støtter en dissens. Den heter D5 og er på linje 1000. Jeg håper landsmøtet lar rektorene selv bestemme reglene for mobilbruk på sin skole.


Utover det håper jeg at programkomiteens innstilling får god støtte av Landsmøtet denne helgen!