Tre komitéledere i fylkestinget

Viken Høyres fylkestingsrepresentanter
Viken Høyres fylkestingsrepresentanter

Fylkestinget i Viken hadde sitt konstituerende møte torsdag 17.oktober, og det er nå klart hvem som skal sitte i de ulike komiteene i fylkestinget de neste fire årene.

Tore Opdal Hansen, fra Drammen, blir leder for komiteen for kompetanse. Komiteen skal arbeide med saker innen videregående opplæring, voksenopplæring, folkehøgskoler og kompetanseutvikling.

Viken har 58 videregående fylkeseide skoler og over 40.000 elever. Det at fylket er en god kompetanseleverandør er en av fylkets aller viktigste oppgaver. Det er også av avgjørende betydning for våre unge. Det at vi kan gi dem et best mulig utgangspunkt er viktig for oss, og ikke minst for dem det gjelder, sier Tore Opdal Hansen.

Opdal Hansen er også valgt som nestgruppeleder, Anette Solli er gruppeleder.

Leder av komiteen for finans-, administrasjon – og klima

Jeg er takknemlig for tilliten og ser frem til en spennende oppgave som leder for finans-, administrasjon- og klimakomiteen. Særlig interessant er det at vi får ansvaret for både budsjett, regnskap og klimasaker. Det gir en mulighet til å se hele fylkeskommunen under ett, og vi kan stille krav til reduksjon i klimapåvirkning samtidig som vi styrer pengebruken, sier Simen Nord.

Simen Nord, fra Moss, ble valgt som leder av komiteen for finans-, administrasjon – og klima. Komiteens arbeidsområder er budsjett, regnskap og klimasaker.

Jeg tror et slikt helhetlig perspektiv er nøkkelen for å lykkes med å nå våre klimaforpliktelser. Viken fylkeskommune har valgt en ambisjon om å "vise vei", og det forplikter oss til å utvikle ny politikk, sette høye mål og arbeide hardt og målrettet for å nå målene. Det håper jeg å kunne bidra til, i godt samarbeid med resten av komiteen, fortsetter Nord.

Leder av kontrollutvalget 

— Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på dette arbeidet, sammen med dyktige politikerkollegaer og administrasjonen. Det påhviler det største opposisjonspartiet et stort ansvar med å lede kontrollutvalget, og jeg er takknemlig for den tilliten jeg har fått ved å skulle lede dette arbeidet, sier Kari Sofie Bjørnsen.

Kari Sofie Bjørnsen, fra Asker, ble valgt som leder av kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med den fylkeskommunale virksomhet på fylkestingets vegne etter reglene i kommuneloven. Her har det nok vært ulik praksis i de tre fylkene, så Viken skal finne sin form på dette. Nytt for alle er at det er et fylkesråd som skal styre, og vi må ha som ambisjon å ha et effektivt og oppvakt kontrollutvalg, som skal virke til det beste for fylkestinget og i neste instans innbyggerne, avslutter Bjørnsen. 

Høyres medlemmer av komiteene i fylkestinget i Viken:

Kontrollutvalget:

Kari Sofie Bjørnsen, komiteleder

 

Gunnar Melgaard

Næring:

Roar Lund, fraksjonsleder

 

Iselin Haugo

 

Morten Eriksrød

 

Sebastian Næss Langaas

Finans, administrasjon og klima:

Simen Nord, komiteleder

 

Christina Højer Mørkve

 

Lars Berge

Plan:

Lise Hagen Rebbestad, nestleder i komiteen

 

Egil Ax

 

Gretha E. Thuen

 

 

 

Samferdsel:

Sandra Bruflot,

Nestleder i komiteen

 

Erik Unaas

 

Trine-Lise Østlund Blime

Utdanning:

Tore Opdal Hansen, komiteleder

 

Dag Øivind Henriksen

 

Monica Carmen Gåsvatn

 

Maren Winnem

Kultur:

Anette Solli,

fraksjonsleder

 

Synnøve Kongsrud

 

Johan Baumann