Trygg oppvekst – Tage Pettersens landsmøteinnlegg 2019

-Vi sier at en god barndom varer livet ut. Vår politikk må legge til rette for dette.

Dirigenter.

Som verdikonservative er det vår plikt å ivareta og videreutvikle samfunnet for fremtidige generasjoner. Og legge vekt på kontinuitet mellom fortid og fremtid.

Det store spørsmålet er hvordan vi skal sikre dette. Ett svar er at vi skal føre en politikk som tydeliggjør foreldrene og familienes ansvar for egne barn og unge. Vår politikk skal bygge en trygg ramme rundt barns oppvekst, uansett hvilken samlivsform den enkelte familie måtte ha. Vi må være opptatt av å tydeliggjøre foreldrenes ansvar, mens det offentlige skal legge til rette for fleksibilitet og valgfrihet.

Vi sier at en god barndom varer livet ut. Vår politikk må legge til rette for dette. Barn som vokser opp i familier med lav inntekt skal sikres mulighet til å delta på lik linje med andre.

Der venstresiden bruker mye tid på å snakke om «den institusjonaliserte oppveksten» utenfor hjemmet, skal vi være tydelige på at familien skal være i sentrum for barnas oppvekst. Venstresiden foreslår en leksefri skole som innebærer at foreldrene mister muligheten til en kontinuerlig oppfølging av barnas skolegang. Venstresiden foreslår å flytte fritidsaktivitetene inn i SFO, og på den måten gjøre SFO tilnærmet obligatorisk for alle. Venstresiden foreslår å bruke mye penger på obligatorisk skolemat og enda mer penger på å senke prisen litt for alle i SFO og barnehagen.

Våre svar skal være å sette familiene i stand til å ta valgene for egne barn. Vår politikk skal levere kvalitet i barnevern, barnehager og skoler. Vi skal tilby foreldreveiledning, vi skal innføre fritidskortet og i enda større grad tilby målrettede velferdstjenester for de som virkelig trenger dette.

Kjære landsmøte. La oss være partiet som igjen ansvarliggjør foreldrene og familiene. Og la oss være partiet som sette de samme familiene i stand til å bære dette ansvaret – uansett utgangspunkt.