Uten gründere og EØS stopper Norge

Tøys, vil Sp si til denne påstanden. Nei, det er ikke tøys, det er blodig alvor. God gründerpolitikk og en garanti for EØS-avtalen er det et fremtidsrettet norsk næringsliv trenger, skriver stortingskandidat for Akershus Høyre, Kari Sofie Bjørnsen.

Norge er på vei ut av en dramatisk tid for mennesker og arbeidsliv. Arbeidsledigheten er på vei ned, de økonomiske pilene peker i riktig retning. Aldri har det vært startet så mange bedrifter i landet! Det vitner om en fremtidstro og en tillit til det systemet vi har.

Men: det er fremdeles for mange som ikke har en jobb å gå til. Særlig gjelder dette de som har lav eller liten utdannelse. Her er det fremdeles mye å ta tak i. Vårt budskap om at skole og utdanning er den beste veien ut av jobb usikkerhet og utenforskap, står seg sterkere enn noen gang.

Skal vi sikre det norske velferdssamfunnet må det skapes flere arbeidsplasser. Flesteparten av disse jobbene må skapes i privat sektor. Derfor er rammebetingelsene for næringslivet helt avgjørende for at vi skal lykkes. Det skal være attraktivt å starte en ny bedrift, det skal være med stolthet folk kan si at de bidrar til jobbskaping, og det skal være et naturlig valg for mange å velge en karriere som gründer.

Da må vi også heie på jobbskaperne! Og ikke bare heie, men faktisk legge til rette for mulighetene for å lykkes. Drivkraften hos de gründerne jeg treffer er verdiskaping. De har identifisert et problem som de ønsker å gjøre noe med, etablerer sin forretningsidé rundt løsningen, og håper å skape arbeidsplasser og verdiskaping for samfunnet.

Høyre vil det skal være enda lettere å starte sin egen bedrift, og å få denne bedriften til å vokse. Vi foreslår å gi ansatte en rett til seks måneders gründerpermisjon. Dette er godt mottatt i gründermiljøene, og vil hjelpe de som kjenner at usikkerheten med å starte selv er for stor. Kanskje ofte kvinner? Vi har fått gjennomslag for et nytt og bedre system for opsjoner, som gjør at man ikke må skatte av opsjonsfordeler før de har gitt gevinst. Dette gir mulighet til å kompensere ansatte med eierandeler i den fasen det ikke er mulig å tilby konkurransedyktig lønn i kroner.

Næringslivet må ha en trygghet i at Norge er en del av EØS avtalen, som sikrer markedsadgang for norske varer og tjenester til en verdi av 300 mrd årlig. Sp, SV og Rødt vil skrote EØS-avtalen! Det er kritisk for alle eksportbedriftene, og katastrofe når man tenker på alt det vi får ta del igjennom FoU-midler, utdanning, kunnskapsdeling, godkjenningsordninger og alt dette som gjør at handelen flyter sømløst mellom landene.

Alle de lokale bedriftene jeg har vært på besøk hos – uavhengig av om det er små i oppstartsfasen som FjordTech Solutions, MS Donna eller større som Doka, Wärtsila og Indra Navia – er opptatt av det samme. Det skal være forutsigbare og gode rammevilkår for å drive bedrift, virkemiddelapparatet må være effektivt, og EØS-avtalen må sikres.

Høyre jobber for et arbeidsliv som gir muligheter til alle, og er på jobbskapernes lag. Oppsummert: vi må skape mer og inkludere flere.