Uttalelse om godtgjøringer i Viken

Høyres gruppeleder, Anette Solli, vil rydde opp i rot med godtgjøringer til politikere i fylkestinget.

Anette Solli

Gruppeleder i Viken Høyres fylkestingsgruppe, Anette Solli, sendte onsdag brev til fylkesordføreren etter at det kom for en dag at ansettelsesutvalgene for nye Østfold, Buskerud og Akershus fylkeskommuner endte opp med skyhøye godtgjørelser til politikerne i utvalgene. Et grovt overslag Solli hadde gjort viser at det dreier som om i overkant av 400.000 kroner for jobben med å finne nye fylkesdirektører.

I brevet slår hun fast at Høyre ikke kan stå inne for en slik pengebruk og tror at fylkestingets medlemmer kanskje mener det samme. Solli peker på at fylkestinget kun ble orientert muntlig under fylkestingets møte i september, at det ikke ble redegjort for hvilke beløp det er snakk om – kun en henvisning til et punkt i godtgjøringsreglementet som heller ikke var vedlagt. I korthet er det grunn til å tvile på at fylkestinget forsto rekkevidden av orienteringen. I tillegg var utvalgene allerede ferdig med sitt arbeid da orienteringen om satsene ble gitt i fylkestingsmøte.

Høyres gruppeleder ber derfor om at fylkesordføreren tar opp saken på nytt slik at man kan få gjort noe med det samlede nivået på godtgjørelsene slik at de ender opp på et langt lavere nivå.

Saken ble kjent gjennom oppslag i NRK som viser til godtgjørelsene og at Tore Opdal Hansen, som leder av ansettelsesutvalget for nye Buskerud, ville fått en godtgjørelse på over 100.000 kroner og fordi dette ansettelsesutvalget hadde 16 møter. Opdal Hansen slår fast at godtgjørelsene er hinsides høye og at det er behov for få normalisert dem. For egen del har han gitt fylkeskommunen beskjed om at han ikke vil ha noe utbetaling av godtgjørelsen slik den står nå.