Valg til FNs sikkerhetsråd: Oss selv nok?

Hva er det med Norge som gjør at vi trengs ved Sikkerhetsrådets bord? (Foto: Tomas Moss, www.icu.no)
Utenriksministeren gjennomfører denne tiden mange reiser for å fremme Norges kandidatur til FNs Sikkerhetsråd. Dette er et initiativ vi bør støtte!

Det gjør langt fra alle. Vi kan lese både kritikk fra Utenrikspolitiske forskere, som Asle Toje, og fra politikere, som Christian Tybring-Gjedde. Argumentene går på alt fra at Norge er et lite land som bør holde oss unna Stormaktenes dragkamper, til at selve kandidaturprosessen er for dyr. 

Det er ikke bare offentlige skikkelser som ytrer seg kritisk. Også på sosiale medier ser vi kritikk av at Norge engasjerer seg i for stor grad internasjonalt, siden vi har problemer nok her hjemme.

Dette er helt legitime og nødvendige spørsmål. Like fullt bør vi bestrebe oss på å anerkjenne at vi tilhører verden rundt oss, og har mye konstruktivt å tilføre. Vi bør unngå å henfalle til tanker om at «Leve Toten, skit i Norge – eller leve Norge, la resten av verden fare».

Hva kan Norge bidra med?

Det kan være greit å minne om at Norge vil representere de små staters stemme. Vi vil påpeke og fremme tiltak hvor land samarbeider om hjelp og sikre at denne prosessen er basert på demokratiske beslutninger. FNs sikkerhetsråd er det mektigste organet i FN, og består av 15 medlemsland. Det har hovedansvar for FNs arbeid med å bevare fred og sikkerhet. Alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier.

Hva er det med Norge som gjør at vi trengs ved Sikkerhetsrådets bord – og hva kan vi bidra med? Svaret er at vi kan bidra positivt i mange viktige spørsmål verden står overfor. Vi er et likestilt land, som kan fremme kvinners rettigheter rundt om i verden. Vi er offensive i arbeidet for å få på plass bindende klimaløsninger som verden trenger. Samtidig vil vi være i stand til å fremme norske interesser, slik som spørsmål om Nordområdene og små nasjoners plass i verdenssamfunnet.

Norge betraktes som foregangsland

Norge er respektert i verden, noe som er en styrke for oss. Vi blir sett på som en forutsigbarsamarbeidspartner, som aktivt slutter opp om bindende internasjonalt samarbeid. Vi blir sett på som et land som fremmer dialog fremfor maktkamp. I kampen mot korrupsjon og overgrep, blir Norge betraktet som et foregangsland. Til sist, har vi lenge tatt til orde for reformer av hele FN-systemet, for å gjøre det mer effektivt, mer samarbeidsvillig og bedre i stand til å fungere som et organ for internasjonalt samarbeid. Vi vil arbeide for å fremme de små staters perspektiv.

Vi kan ikke få til noe av dette dersom vi står utenfor. Når verden er i endring, er vi nødt til å delta mer aktivt enn før. Medlemskap i Sikkerhetsrådet vil være et uvurderlig tiltak for dette. Dette må vi huske på under det møysommelige arbeidet regjeringen legger ned for å fremme vårt kandidatur. Det vil være mange år til neste gang, og verden vil da ikke være som i dag.