Valgflesk fra Ap – Lærere og elever blir igjen holdt for narr

Skoleprosjektene i Østfold og Viken er blitt en thriller. Det sørger Arbeiderpartiet med sine samarbeidskamerater for. For Østfold sin del risikerer bygging av nye St. Olav i Sarpsborg og nye Frederik II i Fredrikstad å bli utsatt til 2030, selv om de ble lovet klare i henholdsvis 2023 og 2024.

Fylkestingsrepresentant Monica Gåsvatn og stortingsrepresentant Tage Pettersen, Høyre.

Det blir også utsettelser for de andre skoleprosjektene i tidligere Østfold dersom prioriteringsrekkefølgen til fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Jacobsen (Ap) fra Moss blir vedtatt av fylkestinget i juni.

De som velger å tro på valgflesk en gang til, mindre enn 100 dager før stortingsvalget, kan sette sin litt til blant andre Hege Dubec og Rune Fredriksen. Begge sitter i Ap sin fylkestingsgruppe i Viken, og har sentrale posisjoner i Fredrikstad-politikken. I en sak i Fredriksstad Blad lover de nemlig at begge skoleprosjektene skal bygges tidligere enn det deres egen partikollega og fylkesråd for utdanning og kompetanse klarer å levere på. Den raskere skoleutbyggingen skal nemlig skje dersom fylkeskommunens økonomi styrkes gjennom kommende statsbudsjetter, les regjeringsskifte til høsten.

Det verken Dubec eller Fredriksen forteller velgerne, er at Ap i sitt alternative statsbudsjett for 2021 kun har satt av 92 millioner i frie «ekstra» inntekter til Viken fylkeskommune. Det er ikke mange skoleprosjekter som kan realiseres for denne summen. Det å vise til kommende statsbudsjetter hvis Ap kommer i en regjeringskoalisjon, er mildt sagt rent valgflesk. Men vi vet at valgløftene har sittet løst hos Ap og kameratene tidligere, og siden de nå er ved makten i Viken så kan en lure på når de har tenkt å innfri sine løfter.

Vi må også huske på at Ap hadde makten i tidligere Østfold fylkeskommune, og hadde ansvaret for at skolebyggene forfalt og at inneklima og arbeidsmiljøet for lærere og elever var under enhver kritikk. Noe Arbeidstilsynet har påpekt. Lærere og elever har holdt ut fordi de er blitt lovet ny skole. Nå blir de igjen holdt for narr og servert harskt valgflesk.

Ikke klarer de rødgrønne å levere på skolebygg, og ikke klarer de å levere på innhold i skolen. Flere linjer som kokk, fiske og fangst, frisør blir enten lagt ned eller underdimensjonert, til tross for tilstrekkelig antall søkere og at næringslivet etterspør denne kompetansen.

Dette står til stryk!