Valgkomiteen for Nye Akershus Høyre vil gjerne ha ditt forslag

På fylkesårsmøtet i februar 2023 skal det velges et interimsstyre for etablering av nye Akershus Høyre. Fylkesstyret i Viken Høyre har tidligere i høst nedsatt en valgkomite bestående av Kjartan Berland (leder), Morten Skauge, Håvard Vestgren, Turid Lohne Velund, Arild Ramstad, Henrik von Tangen-Jordan og Kristian Forslund.

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid og det er denne uken sendt brev til alle lokalforeningene med oppfordring om å komme med innspill og forslag på kandidater til interimsstyret. Frist for å gi innspill til valgkomiteen er onsdag 4. januar 2023.

Har du innspill på kandidater til verv i interimsstyret?
Ta kontakt med din lokalforening eller ett av medlemmene i valgkomiteen.