Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Viken Høyre innstiller på gjenvalg av Kristin Ørmen Johnsen som leder og Kari Sofie Bjørnsen som 2. nestleder for Viken Høyre i perioden 2020-22. Viken Høyres 1. nestleder, René Rafshol, er ikke på valg i 2020.

Valgkomiteen for Viken Høyres årsmøte 2020 fremmer følgendeenstemmige innstilling:

Medlemmer av Arbeidsutvalget.

  • Fylkesleder: Kristin Ørmen Johnsen, Drammen (gjenvalg)
  • 2. nestleder: Kari Sofie Bjørnsen, Asker (gjenvalg)
  • Leder av Kvinneforum: Monica Vee Bratlie, Asker (gjenvalg)
  • AU-medlem: Marianne Klever Næss, Fredrikstad (gjenvalg)

Revisorer:

  • Sigrid M. Thielemann, Drammen
  • Gunnar Melgaard, Nordre Follo

Alle valg gjelder for 2 år, frem til årsmøtet 2022.

De fire medlemmene i Arbeidsutvalget som er på valg ønsket alle å stille seg til disposisjon for gjenvalg. Valgkomiteen inviterte organisasjonen til å komme med innspill, og frist for det var 1. januar 2020.

– Jeg er glad for at alle ønsker gjenvalg og valgkomiteen ønsker å takke for at de vektlegger hensynet til kontinuitet i oppstarten av en ny fylkesorganisasjon. Tillit får man gjennom valg, og det er viktig for Viken Høyre, uttaler leder av valgkomiteen Ingjerd Schou.

Viken Høyres årsmøte 2020 avholdes 7.-8. februar.

Valgkomiteen har bestått av:

Ingjerd Schou (Indre Østfold, leder), Truls Velgaard (Fredrikstad), Simen Nord (Moss), Willy Kvilten (Ullensaker), Kjell G. Pettersen (Nordre Follo), Lene W. Conradi (Asker), Trond Helleland (Drammen), Sandra Bruflot (Hole), Gunn Cecilie Ringdal (Lier), Inger-Marit Øymo (Senior Høyre), Victoria E. C. Fevik (Unge Høyre).