Velkommen etter

Endelig er fiske- og fangstlinja på Hvaler og Kalnes i gang! Vi i Høyre har alltid ønsket dette, og det er gledelig og se at fylkesråden har blitt enig.

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune vedtok i fjor å legge ned Vg2-linjen for Fiske og fangst, som ble opprettet året før av tidligere Østfold fylkeskommune. Vedtaket ble gjort uten å gi forvarsel til elevene som hadde fullført Vg1 Naturbruk ved Kalnes videregående skole og søkt seg inn på Vg2 Fangst- og fiske, uten klageadgang. Til tross for at flere hadde søkt linjen i fjor, skrotet fylkesrådet tilbudet grunnet for få søkere.

Selv om jeg er glad for at dette nå er på plass, tenker jeg først og fremst på alle dem som har gått glipp av et helt års skole, og fått ønskedrømmen sin satt på vent. At nå endelig tilbudet på plass, syns jeg ikke det er en dag for tidlig.

Tilbudet er en enorm ressurs for fiskeri- og sjømatnæringen. Vi må huske på at norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukere i mer enn 130 land. For å satse videre på dette trenger vi kvalifisert arbeidskraft.

Norsk havbruk er verdensledende på bærekraft. Nå blir det viktigere enn noen gang å synliggjøre det. Ved å samle elever fra Østfold, Viken og forhåpentligvis resten av Norge, kan dette tilbudet bli et prestisjeprosjekt for Kalnes videregåendeskole og Viken, med muligheter for å bygge et sterkt kompetansemiljø i en tid hvor det er viktig å satse på grønne næringer.

Så velkommen etter til fylkesrådet! Nå håper vi at det blir et permanent og godt tilbud, som lokalmiljøet, næringslivet, og ikke minst elevene nyter godt av.