Vi må kutte i utslippene, ikke i utviklingen

Høyre er det eneste partiet som har en realistisk og god klimapolitikk, og som faktisk kutter i utslippene.

Caroline Mathea Grønli Andersen, stortingskandidat for Høyre i Østfold.

De norske klimagassutslippene er på sitt laveste nivå siden 1993, og Høyre har kuttet mer enn 8% av Norges utslipp. Høyre er den eneste garantien for at utslippene skal fortsette å gå ned, uten at vi kutter i utviklingen.

Arbeiderpartiet kritiserer likevel Høyre sin klimapolitikk for å ikke gjøre nok. Men de kommer ikke med et eneste konkret tiltak til hvordan de skal kutte i utslippene selv.

Jeg er helt enig i at vi må slutte å lete etter olje på et tidspunkt. Men problemet er at hver gang Høyre foreslår nye løsninger slik at vi kan kutte i olje, stemmer venstresiden nei. Vi har kommet med forslag om å bygge mer havvind, vindmøller, og vannkraft, men da stemmer venstresiden nei. Til og med da vi la fram en klimaplan som sier hva vi skal kutte i, når vi skal gjøre det og hva det vil koste, stemte venstresiden nei.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, men vi løser den ikke alene. Norge står for 0,1% av verdens klimagassutslipp, og Kina står for 1/3. Det sier seg selv at vi må samarbeide internasjonalt for å løse klimakrisen. Et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, er å selge vår grønne energi til land som Tyskland, Polen og Storbritannia slik at de kan slutte å bruke kull og gass. På grunn av vår grønne energi har Storbritannia de siste årene klart å kutte i over 80 millioner tonn CO2-utslipp. Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse klimakrisen, men dette stemmer dessverre venstresiden nok en gang nei til.

Jeg stemmer Høyre i år fordi jeg er opptatt av klima, og den eneste garantien for at utslippene skal fortsette å gå ned, er med Erna Solberg som statsminister. I et Norge på sitt beste, kutter vi i utslippene, og ikke utviklingen.