Vi må skape mer og inkludere flere i Østfold

Vi har fått kontroll på smitten. Nå skal vi få fart på Østfold igjen. Vi skal skape mer og inkludere flere.

Vi må tilbake til 30-tallet for å finne tilsvarende situasjon i norsk økonomi. Flere hundre tusen står uten jobb, og bedriftene i privat sektor sliter. Selv om samfunnet nå gradvis åpnes igjen, må vi være ærlige om at det kan ta tid før norsk økonomi er skikkelig på bena igjen.

Denne krisen viser hvor enormt viktig privat sektor er. I årene fremover vil Østfold trenge politikk som legger til rette for vekst og aktivitet i det lokale næringslivet.

Dette er ikke tiden for å blåse opp offentlig sektor, slik venstresiden tar til orde for. Jobbene som er tapt i privat sektor må også erstattes med nye jobber i privat sektor. Velferdssamfunnet vårt avhenger av lønnsomme bedrifter som går med overskudd, investerer i arbeidsplasser og betaler skatt. Slik finansierer vi alles velferd.

Denne uken kom nyheten om at «Hydro Volt» etablerer et selskapet som skal resirkulere batterier fra elbiler. Anlegget skal koste 100 millioner kroner og plasseres i Fredrikstad med forventet oppstart i 2021.

Anlegget vil prosessere mer enn 8.000 tonn med batterier ved oppstart. Det å gjenvinne batterier er et eksempel på offensiv nærings- og klimapolitikk.

Årsaken til at Fredrikstad er valgt som vertsby er nærheten til Batteriretur, som samler inn ulike typer batterier i Norge fra en rekke aktører.

I Norge har vi allerede kommet langt når det gjelder resirkulering av batterier og planlegging av batterifabrikker. Med denne etableringen er Norge, sammen med Sverige, i ferd med å sette oss i førersetet for batteriindustrien i Europa.

Lenge før koronapandemien traff oss, startet Høyre arbeidet med å ruste norsk økonomi for fremtiden. Vi har ikke bare vært rustet for krisetider – vi har også vært rustet for den dagen vi ikke lenger kan lene oss på oljeinntektene. Vi har sørget for en rekordsatsing på forskning, og senket skattene for dem som kan og vil skape verdier og arbeidsplasser. Vi har lagt til rette for økt næringsaktivitet som skal gi norsk økonomi flere ben å stå på.

Koronakrisen har kraftig fremskyndet behovet for et mer mangfoldig næringsliv i Norge. Høyre vil bruke denne muligheten til å lære, fornye oss og legge grunnlaget for grønn vekst som får utslippene ned og som tar Norge inn i fremtiden. Målet er og forblir et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Dette arbeidet er nå viktigere enn noen gang.

Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber, og få flere permitterte tilbake i jobb. Å ha en jobb er verdifullt for oss alle, inkludert familiene og lokalsamfunnet i alle våre lokalsamfunn.

Vår strategi er at dette skal skje gjennom omstilling, grønn vekst og økt kompetanse, kombinert med et skatte- og avgiftssystem som legger til rette for innovasjon og flere jobber.

Slik skal vi få fart på Norge igjen.