Vi tror på Viken!

Høyre ser mulighetene i Viken. En sterkere region vil gi bedre tjenester til innbyggerne og en mer samordnet samfunnsutvikling.

Fra 1. januar 2020 slås fylkene Akershus, Buskerud og Østfold seg sammen til Viken fylkeskommune. Det betyr at du ved denne høstens fylkestingsvalg skal stemme på det partiet du ønsker skal styre i fylkestinget i Viken.

Viken fylke blir viktig for alle oss som bor her. Viken blir et Norge i miniatyr – med fjord og fjell, distrikt og byer, landbruk og produksjonsbedrifter, gammel kulturhistorie og nye urbane kvaliteter. Med om lag 1,2 millioner innbyggere og 25 000 kvadratkilometer blir Viken landets 6. største fylke i areal og det største i antall innbyggere.

Høyre vil i samarbeid med kommunene utvikle Viken slik at vi får bærekraftige lokalsamfunn med god livskvalitet for innbyggerne. Høyre ser mulighetene i Viken. En sterkere region vil gi bedre tjenester til innbyggerne og en mer samordnet samfunnsutvikling.

Viken Høyre vil:

 • Etablere en felles takst- og sonestruktur for hele Viken, hvor også Oslo kommune inngår
 • Innføre fritt skolevalg i Viken
 • Styrke skolehelsetjenesten slik at den er lett tilgjengelig på alle videregående skoler
 • Gjøre Vikens kollektivtransport utslippsfri innen 2028
 • Opprette en stipendordning for unge og lovende talent innen musikk, dans, litteratur, billed- og scenekunst
 • Prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene
 • Legge til rette for vekst i reiselivet i vår region
 • Etablere nye læreplasser og øke inntaket av lærlinger i fylkeskommunen
 • Være positiv til et mangfold av skoler i fylket, både offentlige og private
 • Prioritere utbedring av trafikkfarlige veistrekninger
 • Forsterke satsingen på etter- og videreutdanning av lærere
 • Redusere unødvendig byråkrati for innbyggere og næringsliv
 • Legge FNs mål for bærekraftig utvikling til grunn for fylkeskommunens virksomhet

Les mer