Viken og Oslo Høyre arrangerte Oslofjordkonferanse

Forrige uke, 16. juni, arrangerte Viken Høyre sammen med Oslo Høyre Oslofjordkonferanse på SALT i Oslo

På det meste var litt over 60 stykker torsdag formiddag innom konferansen for å få mye godt faglig påfyll rundt vår kjære Oslofjord. Det var flere spennende innledere, som skulle ta for seg temaet om nitrogenrensing av kloakk, og avrenning fra landbruk ut i Oslofjorden.

Emma Erlandsen loste publikum og deltakerne trygt gjennom dagen.

Arrangementet og deltakerne kan du se oversikt over her.

Deltakerne fra første bolk

Dagen startet med gode samtaler mellom dyktige fagfolk, som gjorde seg veldig forstått. Mye av praten gikk på at de var positive til at fjorden kunne få nytt liv, og at tiltaksplan Oslofjorden var et godt steg på vei.

Espen Søilen fra Oslofjordens friluftsråd

Etter en kort kaffepause fikk tre aktører snakke om hvordan de jobber med å hjelpe Oslofjorden, og hvilke tiltak de ser for seg.

Espen Søilen fra Oslofjordens friluftsråd så mange av de samme problemene som ekspertpanelet, og at det påvirket brukere av fjorden i stor grad.

Magnus Petersen fra Pronofa viste til hvordan de driver næringsvirksomhet som bidrar til å stoppe problemene som var tema for dagen. Også næringslivet er interessert i en renere Oslofjord.

Petter Jenssen har jobbet over 40 år med rensing, og viste hvordan tiltak han snakket om for over 20 år siden fortsatt er relevante.

Presentasjonene kan du finne nederst i artikkelen

Debattpanelet

Etter en lunsj, med festlig musikkinnslag fra Stian Carstensen ble konferansen avrundet med en debatt. Norges bondelag og Bellona var der som interesseorganisasjoner, mens Høyre og MDG stilte med politikere. Til tross for krangel om hvem som ikke hadde levert tidligere år, var ambisjonene høye hos både interessenter og politikere.

Anne Haabeth Rygg og Kari Sofie Bjørnsen

Arrangørene v/ Anne Haabeth Rygg og Kari Sofie Bjørnsen sier seg veldig fornøyde med dagen!

– Vi er opptatt av at vi nå skal gå videre med handling. Som vi har fått høre nå, så har vi veldig mye og godt kunnskapsgrunnlag, nå er det på tide å få det ut i livet. Det er mye fra denne konferansen som må inn i partiprogrammene til Høyre nå!

Det møtte både folk som bare var interesserte, sammen med flere som har Oslofjorden som arbeidsfelt.

– Både politikere og folk fra offentlig sektor og næringslivet har skapt gode relasjoner og ser områder der man kan jobbe sammen på etter konferansen, det er vi veldig glade for.