Viken Åpne Høyre

– Vi ønsker å være en utviklingsarena og et talerør for skeiv Høyrepolitikk i Viken, som både vil jobbe lokalt i kommunene og i fylket, sier Mathias Opdal Weseth, nyvalgt leder av Viken Åpne Høyre.

Mathias Opdal Weseth, fra Bærum, er valgt som leder av Viken Åpne Høyre. Åpne Høyre er utviklingsarena og talerør for skeiv blå politikk og Viken Åpne Høyre ble stiftet 6.april 2019. Mathias Opdal Weseth er den første valgte lederen av utvalget i Viken Høyre.

– Vi ønsker å være en utviklingsarena og et talerør for skeiv Høyrepolitikk i Viken, som både vil jobbe lokalt i kommunene og i fylket, sier Mathias Opdal Weseth.

Styret i Viken Åpne Høyre har følgende øvrige medlemmer: Egil J. Bye fra Drammen, Emil Engeset fra Sarpsborg og Maren Winnem fra Ullensaker.

– Vi vil kjempe for retten til å være annerledes og jobbe mot diskriminering, vold i familier og på gata. Hatefulle ytringer, hatkriminalitet, hets i skolegårder og på andre arenaer må bekjempes slik at LHBTIQ-personers levekår bedres. Én spesielt viktig sak er dessuten at alle kommuner initierer en lokal handlingsplan mot diskriminering mot LHBTIQ-personer. Utover det vil vi arbeide for alt fra hurtigtest for HIV på helsestasjoner for ungdom til bedre vilkår for LHBTIQ-personer på eldrehjem, fortsetter Weseth.

Viken Åpne Høyre vil delta aktivt i kommune- og fylkestingsvalgkampen og Weseth ser frem til å delta på ulike arrangementer i Viken sammen med lokale Høyre foreninger.

– I sommer er det mange Pride feiringer rundt om hele Viken, som det er viktig at vi og Høyre deltar på. I forbindelse med valgkampen i høst blir vår viktigste oppgave å sette LHBTIQ-saker på dagsorden, og å bistå Høyres folke- og tillitsvalgte med å vise frem all den gode LHBT-politikken Høyre står for, avslutter Weseth.