Viken Høyres Bedriftskanal

Viken Høyres bedriftskanal arrangerte møter i Sandvika og Askim i forrige uke

12. juni var det frokostmøte på Sandvika videregående skole hvor oppslutningen var god, med hele 160 personer tilstede, hvorav 100 elever fra Sandvika videregående skole. Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog åpnet møtet. Leder i Viken Høyres bedriftskanal, Kari Sofie Bjørnsen, var svært fornøyd med alle de gode foredragsholdere, som Sven Mollekleiv, Steinar Hoel Korsmo, Kathinka Friis-Møller og Ragnhild Borchgrevink med bærekraft som fokus.
13. juni var det møte for Høyres medlemmer i Østfold som ble avholdt på rådhuset i Askim. Tema for møtet var «hva kan bedriftskanalen gjøre for dere nå i valgkampen og fremover». Ordfører i Askim, Thor Hals fortalt litt om hvordan de jobbet med næringsutvikling i Askim, både i forbindelse med sammenslåingen av fem kommuner til Indre Østfold kommune og et tettere samarbeid med nedre Folloregionen. Yosof Nebi Bastas, seniorrådgiver fra NHO, la vekt på verdiskapingen som bedriftene tilfører. Også her var leder av Viken Høyres bedriftskanal, Kari Sofie Bjørnsen tilstede, hvor hun fortalte om hva bedriftskanalen har gjort andre steder i Viken, hva regjering har oppnådd og hvilke kanaler vi i bedriftskanalen kan bruke for å sette fokus på problemstillinger.