Viken Høyres kvinneforum

Styret i Viken Høyres kvinneforum er formelt valgt, og det valgte styret er godt i gang med å se fremover for å fremme Høyres politikk med blikket rettet spesielt på likestilling, likeverd og kvinnesaker.

— Vi ønsker å være et aktivt forum som arrangerer spennende og interessante åpne møter for både å engasjere, skolere og bevisstgjøre, sier leder av Viken Høyres kvinneforum, Monica Vee Bratlie.

Vi ønsker dere alle, både menn og kvinner, hjertelig velkomne til å delta på våre arrangementer, fortsetter Bratlie.

Første arrangement for Viken Høyres kvinneforum blir lørdag 25. mai. Tema for arrangementet er kvinnesaker i Granavolden-plattformen og opplæring i debatteknikk, retorikk og hjelp til å skrive leserinnlegg.

Styret i Viken Høyres kvinneforum består av:

Monica Vee Bratlie, leder, fra Hurum

Hilde Hvaal Durban, Bærum

Lisbeth Mathisen Grundt, Marker

Lise Lund, Kongsberg

Gina Ekeberg, Lier

Monica Carmen Gåsvatn, Sarpsborg