Viken Høyres stiftelsesmøte

Lørdag 17. november ble det avholdt et historisk stiftelsesmøte for Viken Høyre. Akershus Høyre, Buskerud Høyre og Østfold Høyre slås sammen til én fylkesorganisasjon, Viken Høyre.Kristin Ørmen Johnsen, fra Drammen, er valgt som fylkesleder i Viken Høyre. René Rafshol, fra Råde, og Kari Sofie Bjørnsen, fra Asker, ble valgt som 1. nestleder og 2. nestleder.

Endringen i fylkesstrukturen, slik den er vedtatt av Stortinget, fører til endringer for fylkesorganisasjonene til Høyre i Akershus, Buskerud og Østfold. I tre ekstraordinære årsmøter, lørdag 17.november 2018, ble de tre fylkesorganisasjonene oppløst. Deretter ble Viken Høyre stiftet og et nytt arbeidsutvalg ble valgt. Dagens tre fylkesorganisasjoner oppløses pr 31.12.2018 og videreføres som Høyres stortingsvalgdistrikter fra og med 01.01.2019.

Kristin Ørmen Johnsen valgt somfylkesleder i Høyres største fylkesorganisasjon

— Jeg er stolt og beæret over å ha blitt valg som første leder av Viken Høyre. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og jeg har fått med meg et fantastisk lag. Første milepæl blir å vinne valget i 2019, sier Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen er stortingsrepresentant og har vært fylkesleder i Buskerud Høyre siden 2014.

— Det er en ære å få tilliten som første nestleder i Norges største Høyre fylkesforening. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med medlemmene og lokallagene i Viken Høyre, sier René Rafshol.

— Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på arbeidet med Viken Høyre. Det skal bli et kraftsenter i norsk politikk. Så mange dedikerte og dyktige mennesker som sammen skal utvikle politikk, slik at vi kan møte morgendagens – og dagens – utfordringer på best mulig måte, sier Kari Sofie Bjørnsen.

René Rafshol har vært fylkesleder i Østfold Høyre siden 2016 og er ordfører i Råde kommune. Kari Sofie Bjørnsen har vært aktiv i lokal politikken i Asker i 8 år og er gruppeleder for Høyres kommunestyregruppe.

Viken Høyresarbeidsutvalg består av:

Fylkesleder: Kristin Ørmen Johnsen, Drammen, Buskerud

1.nestleder: René Rafshol, Råde, Østfold

2.nestleder: Kari Sofie Bjørnsen, Asker, Akershus

Leder av kvinneforum: Monica Vee Bratlie, Hurum, Buskerud

AU-medlem: Helge Evju, Kongsberg, Buskerud

Au-medlem: Marianne Klever Næss, Fredrikstad, Østfold

AU-medlem: Anne Kristine Linnestad, Nordre Follo, Akershus

Unge Høyre: Håkon Snortheim, Nannestad, Akershus

Senior Høyre: Arnt Storvik, Fredrikstad, Østfold

Akershus stortingsvalgdistrikt: Hårek Elvenes, Bærum

Buskerud stortingsvalgdistrikt: Iselin Haugo, Ål

Østfold stortingsvalgdistrikt: Gretha Thuen, Fredrikstad