Viken Senior Høyre stiftet

13. juni 2019 ble Viken Senior Høyre stiftet og fikk sitt første styre.

De tre avtroppende fylkeslederne Arnt Storvik (Østfold), Sigrid Marie Thielemann (Buskerud) og Inger-Marit Aanesen Øymo (Akershus) ønsket velkommen til det historsike stiftelsesmøtet.
Blant gjestene var lederen av Senior Høyres landsforbund, Lars Myraune, og Viken Høyres leder Kristin Ørmen Johnsen.
Valgkomiteens forslag til styre ble enstemmig vedtatt, og styresammensetningen ser da slik ut:
Leder: Inger-Marit Aanesen Øymo, Akershus (til 2022)
1. nestleder: Sigrid Thielemann, Buskerud (til 2021)
2. nestleder: Sissel Been-Larsen, Østfold (til 2022)
Sekretær: Else-Kathrine Hveding, Østfold (til 2021)
Styremedlem: Harald Tronvik, Akershus (til 2021)
Styremedlem: Ivar Eskestrand, Buskerud (til 2022)