Vil ha felles opplæringstilbud for elever med nedsatt funksjonsevne i Viken

Høyre foreslår at Viken fylkeskommune skal ha et lærerkandidattilbud for hele fylket etter modell av opplæringskontoret for vekstbedrifter (OKVekst). OKVekst jobber for å gi elever med nedsatt funksjonsevne eller andre med særskilte behov mulighet til spesialundervisning, med 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Monica Carmen Gåsvatn. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Fylkestingsrepresentant Monica Carmen Gåsvatn. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Høyres ønske er at den gode erfaringen OKVekst hadde i tidligere Østfold fylkeskommune skal utvides for å gjelde for hele det nye fylket. Vi mener dette er et tiltak som kan sikre at flere fullfører og består videregående opplæring i Viken, sier Monica Carmen Gåsvatn, fylkestingsrepresentant og medlem av komiteen for utdanning.

Utvidelsen av OKVekst til hele fylket er en del av Høyres budsjettforslag for 2021 for Viken fylkeskommune.

Vi mener at elever som har tilnærmet samme behov bør få tilgang til like tilbud i hele Viken. Det handler om mestring og det handler om elevenes mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring på en verdig måte, fortsetter Gåsvatn.

Monica Carmen Gåsvatn mener det er skuffende og trist at posisjonen i fylket bestående av Ap og Sp med støtte fra MDG og SV har stemt ned Høyres forslag som kan bidra til at flere elever fullfører og består. Dette på tross av at disse partiene har selv lovet i egen samarbeidsavtale at de skal jobbe for at «Flere skal fullføre og bestå videregående opplæring».