Vil du fortsatt velge videregående skole selv?

—Det kan bli endring neste skoleår hvis det blir et politiskskifte i fylket. Flere partier går til valg på å fjerne muligheten for selv å velge, sier fylkestingskandidat Lise Hagen Rebbestad.

Skoleåret 2019/2020 er i ferd med å komme i gang. De som begynte i år kunne selv ønske hvilken skole passet best. I år kom hele 92,6% av søkerne inn på sitt førstevalg (etter førsteopptaket). I dag er det fritt skolevalg i Akershus, men kanskje blir dette siste gang elevene selv kan velge den skolen de mener er best for seg. Det kan bli endring neste skoleår hvis det blir et politiskskifte i fylket. Flere partier går til valg på å fjerne muligheten for selv å velge.
Viken Høyre går til valg på at elevene som søker videregående skole også fremover skal ha mulighet for selv å velge hvilken skole som passer dem best.
I Akershus har vi hatt fritt skolevalg innen de tre regionene i flere år. Det betyr at elever som bor på Romerike fritt kan velge hvilken videregående skole på Romerike som passer best. Det samme kan elever i Follo og i Asker/Bærum.
Hvorfor skal ikke en elev som bor på Kløfta ha mulighet til å komme inn på Musikk/Dans/Drama i Lillestrøm? Hvorfor skal eleven måtte gå på Jessheim videregående skole bare fordi han eller hun bor nærmest den skolen? Kanskje spiller denne eleven i et korps i Lillestrøm og trenger kort vei til sine fritidsinteresser.
Hvorfor skal ikke en elev som bor på Skedsmokorset få lov til å søke seg inn på Nannestad videregående skole og lære om aerodynamikk, luftfart og romfart? Skolen spesialiserer seg innen disse områdene, men hvis fritt skolevalg blir fjernet så vil eleven måtte går på Skedsmo videregående, siden de også har studiespesialisering?
Viken Høyre vil sikre at alle elever selv kan velge skole, uavhengig hvor de bor, basert på modellen vi bruker i Akershus med fritt skolevalg innen regioner. Vi tror elevene og deres foreldre vet best hva som passer elevene. Det skal ikke være elevens adresse som avgjør fremtiden. Derfor sier Viken Høyre JA til fortsatt fritt skolevalg!