Vil ha fritt skolevalg i Viken

Høyre er garantisten for fritt skolevalg i Viken. Det er eleven, ikke politikerne, som vet best hvilken skole eleven ønsker å gå på.

— Vi vil sikre elevenes rett til å velge skole selv, uavhengig av bosted, sier Anette Marie Solli, førstekandidat på Viken Høyres fylkestingsliste.

Fritt skolevalg er den beste løsningen for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett, eller studiespesialisering, får friheten til å velge dette selv. Med fritt skolevalg i Viken åpnes muligheten for at elever fra for eksempel Hurum i Buskerud kan søke seg til Frogn videregående skole i Akershus.

I Akershus har det vært fritt skolevalg på videregående skoler siden 2005. Akershus-modellen for fritt skolevalg fungerer slik at elevene kan søke på skoler innenfor fylkets tre regioner (Romerike, Follo, Asker og Bærum). I Viken ønsker Høyre å innføre fritt skolevalg etter modell av Akershus hvor man deler det nye fylket inn i hensiktsmessige regioner som elevene kan søke fritt innenfor.

Det er viktig for Høyre at fritt skolevalg ikke betyr at noen må reise langt for å gå på skole. Derfor har man i Akershus laget en modell hvor et antall plasser holdes av på hver skole og fordeles for å sikre at ingen får for lang reisevei.

I Buskerud og østfold er det i dag ikke fritt skolevalg. I østfold kan elever søke på alle programmer uansett hvor de ligger, men man må gå på den nærmeste skolen med det programmet man kommer inn på. I Buskerud søker elevene primært på den nærmeste skolen med ønsket programområde. Viken Høyre ønsker å innføre Akershus-modellen for fritt skolevalg i nye Viken fylkeskommune.

Les mer