Vil ha vinteråpen vei over Imingfjell

Høyre støtter de lokale kommunene i ønsket om et prøveprosjekt med vinterbrøyting over Imingfjell. Fylkestinget i Viken behandlet saken i sitt møte 19.juni.

Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 ble denne uken sluttbehandlet av fylkestinget i Viken. I kommunene Tinn og Nore og Uvdal har det vært et sterkt ønske om å gjennomføre et fireårig prøveprosjekt med vinterbrøyting over Imingfjell.

— Høyre står på distriktene og bygdenes side. For kommunene er en vinteråpen vei viktig, vi lytter og vi fremmet derfor forslaget som ble vedtatt i Buskerud fylkeskommune i 2019, sier Lise Hagen Rebbestad, Høyres fraksjonsleder i komiteen for plansaker i Viken.

Denne saken ble grundig behandlet i Buskerud fylkesting i desember 2019 og prøveprosjektet ble da vedtatt. Høyre fremmet derfor forslaget i fylkestinget i Viken da saken kom til behandling på nytt. Forslaget fra Høyre om et prøveprosjekt med vinteråpen vei over Imingfjell ble i fylkestinget i Viken nedstemt av Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og deler av Senterpartiet.

— I denne saken er det viktige næringspolitiske hensyn. For de som bor og ferdes i området vil vinteråpen vei redusere reisetiden betraktelig. Vi mener at et prøveprosjekt vil gi oss mer kunnskap. Det er synd at det rødgrønne flertallet i Viken ikke vil være med på et slikt prøveprosjekt. Høyre mener at lokalt selvstyre er viktig og selvråderetten i denne saken burde vært tillagt større vekt, sier Rebbestad.