Vil ha vinteråpen vei over Imingfjell

Lise Hagen Rebbestad, fraksjonsleder i komiteen for Plan i Viken

Høyre støtter de lokale kommunene i ønsket om et prøveprosjekt med vinterbrøyting over Imingfjell. Fylkestinget i Viken behandlet saken i sitt møte 19.juni.

Regional plan for Hardangervidda 2019-2035 ble denne uken sluttbehandlet av fylkestinget i Viken. I kommunene Tinn og Nore og Uvdal har det vært et sterkt ønske om å gjennomføre et fireårig prøveprosjekt med vinterbrøyting over Imingfjell. 

Høyre står på distriktene og bygdenes side. For kommunene er en vinteråpen vei viktig, vi lytter og vi fremmet derfor forslaget som ble vedtatt i Buskerud fylkeskommune i 2019, sier Lise Hagen Rebbestad, Høyres fraksjonsleder i komiteen for plansaker i Viken.

Denne saken ble grundig behandlet i Buskerud fylkesting i desember 2019 og prøveprosjektet ble da vedtatt. Høyre fremmet derfor forslaget i fylkestinget i Viken da saken kom til behandling på nytt. Forslaget fra Høyre om et prøveprosjekt med vinteråpen vei over Imingfjell ble i fylkestinget i Viken nedstemt av Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og deler av Senterpartiet. 

I denne saken er det viktige næringspolitiske hensyn. For de som bor og ferdes i området vil vinteråpen vei redusere reisetiden betraktelig. Vi mener at et prøveprosjekt vil gi oss mer kunnskap. Det er synd at det rødgrønne flertallet i Viken ikke vil være med på et slikt prøveprosjekt. Høyre mener at lokalt selvstyre er viktig og selvråderetten i denne saken burde vært tillagt større vekt, sier Rebbestad.