Står fast ved garantien for ny E18

— Det er ufattelig at fylkesrådet setter E18-prosjektet i spill på denne måten. Det er veldig synd når man tenker på hvor viktig dette prosjektet er for så mange, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

Høyre fikk ikke flertall for å stanse fylkesrådets tilbaketrekking av den fylkeskommunale garantien for ny E18 i dagens møte i Viken fylkesting. Det rødgrønne flertallet stemte for å trekke garantien for E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta.

— Det er ufattelig at fylkesrådet setter E18-prosjektet i spill på denne måten. Det er veldig synd når man tenker på hvor viktig dette prosjektet er for så mange, sier Høyres gruppeleder Anette Solli.

Høyre ba om at fylkesrådet utsatte sitt forslag om å trekke lånegarantien for E18 Vestkorridoren Lysaker-Ramstadsletta i påvente av forhandlinger med staten om E18, kollektivterminal på Lysaker og tilstøtende prosjekter i byvekstavtalen. Dette forslaget ble nedstemt av de rødgrønne flertallet.

— Det er ikke riktig at prosjektet har endret seg slik fylkesrådet påstår. Veikapasiteten er ikke økt, og kollektivløsningene ikke er redusert. Avgjørende premisser for vedtaket fylkestinget har gjort er med andre ord feilaktige, fortsetter Solli.

Anette Solli synes det er synd at det igjen skapes usikkerhet rundt E18 prosjektet.

— Vi vil ha en løsning for E18 som gir bedre fremkommelighet for bussene, syklende og gående. Dagens planer for ny E18 vil gi mindre støy og forurensning for de som bor langs veien. E18 prosjektet, som de rødgrønne nå har trukket garantien for, gir også muligheter for en etterlengtet byutvikling ved at deler av den nye veien skal legges under bakken, avslutter Solli.