Vil lytte til kommunene

Fylkestinget i Viken skal snart behandle regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035. Høyre vil gi fylkestinget muligheten til å lytte til lokaldemokratiet.

Den 17. september skal fylkestinget i Viken behandle regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035. Planen berører arealer i kommunene Flå, Krødsherad, Sigdal, Nesbyen og Nore og Uvdal.

Fylkesrådet, med MDG i spissen, droppet å lytte til de fem berørte kommunene og gikk inn for en løsning som i realiteten ikke åpner for noen videre utvikling i området.

Etter komitébehandlingen, har MDG og SV forlatt fylkesrådet og Senterpartiet og Arbeiderpartiet står alene igjen.

– Dette gir Senterpartiet en gyllen mulighet til å lytte til sine egne. Situasjonen må være ytterst pinlig for tidligere ordfører i Krødsherad, fylkesråd Olav Skinnes, sier Lise Hagen Rebbestad, Viken Høyres fraksjonsleder i komité for plan.

– Vi håper virkelig at Senterpartiet snur og lytter til kommunene, som så tydelig har gitt uttrykk for at de ønsker utvikling av området. Det er de som har skoene på, fortsetter Hagen Rebbestad.

– Det er oppsiktsvekkende at fylkesrådet her så til de grader går i mot det lokale selvstyret og sine egne ordførere, sier Jonas Nikolaisen, leder av Sigdal og Eggedal Høyre.

De fem berørte kommunene har sammen gått inn for at for at områdene under øvre Djupsjøløype og ved Vollsetran skal defineres som utbyggingssoner, mens fylkesrådet og komitéflertallet har gått inn for et alternativ som i realiteten ikke vil medføre noen utvikling. Nå gir Høyre fylkespolitikerne fra Senterpartiet muligheten til å lytte til sine egne og sikre flertall for det kommunale selvstyret.

– For oss i Viken Høyre er det viktig å sikre natur- og friluftsinteresser samtidig som vi skaper arbeidsplasser lokalt, sier Lise Hagen Rebbestad.

I kommuneplanområdet rundt Djupsjøen og Reinsjøfjell er over 90 prosent av fjellet ikke bebygd i dag. Dessuten har kommunene gjennom forhandlingene allerede inngått komprimer med fylkesrådet og fjernet en rekke områder for videre utvikling.

– En åpning for fritidsbygg, nærings-/alpinutvikling vil for eksempel være helt avgjørende for at en sammenbinding mellom Sigdal og Krødsherad kan realiseres, fortsetter Jonas Nikolaisen.

For de berørte kommunene er dette særdeles viktige områder for næringsutvikling, og det er også helt i tråd med kommunens planer, som sikrer at skoggrensen forblir byggegrense.

– Vi håper at flertallet vil støtte Viken Høyres forslag, som er identisk med de fem kommunenes og dermed sikrer det kommunale selvstyret, avslutter Høyre-leder Nikolaisen.