Vil øke den øvre aldersgrensen for deltakelse i forliksråd

Viken Høyre vil at de som ønsker det skal kunne stå lengre i arbeid. Øvre aldersgrense for å delta som medlem av forliksråd er 70 år. Det vil Viken Høyre gjøre noe med. Årsmøtet har vedtatt at Viken Høyre skal jobbe for at øvre aldersgrense for forliksråd skal være 75 år.

«Endre øvre aldersgrense for forliksråd til 75 år

For å bidra til et bærekraftig samfunn er det viktig at de som ønsker det skal kunne stå lengre i arbeid. Den generelle aldersgrensen er hevet fra 70 år til 72 år. Dette gjelder ikke for medlemmer av forliksråd hvor aldersgrensen fortsatt er 70 år. Det er på høy tid at også denne aldersgrensen endres. Viken Høyre vil derfor jobbe for at aldersgrensen økes til 75 år».

Uttalelsen ble vedtatt av Viken Høyres årsmøte 7.februar 2020.