Virtuelt bedriftsbesøk hos AlgiPharma AS

Fra venstre: Steinar Bustad, Arne Dessen, Kari Sofie Bjørnsen, Ludvik Sandnes, Anne Kristine Linnestad, Bård Heio, Steinar Korsmo og Tone Wilhelmsen Trøen.
Fredag 18. september prøvde Viken Høyres bedriftskanal noe vi ikke hadde prøvd før, nemlig et virtuelt bedriftsbesøk!

På grunn av smittesituasjonen ønsket ikke AlgiPharma AS i Sandvika å ta imot flere på bedriftsbesøk, derfor leide vi et møterom på Høyres Hus i stedet. Det fungerte aldeles utmerket, ikke minst fordi COO og styreleder Arne Dessen foredro for oss på en meget interessant måte med dybdekunnskap, både medisinsk og med hensyn til forretningsutfordringer han opplever at selskapet hans møter.

Kort fortalt er AlgiPharma  -  https://algipharma.com/ - et selskap som ble stiftet i 2006 for å jobbe med en mulig introduksjon av medisin til cystisk fibrosepasienter i 2022/2023 med et stort potensial for sikre arbeidsplasser og mulig verdiskaping i milliardklassen i Norge. Det er allerede investert rundt en halv milliard, og for å få til den realisering av mulighetene som de ønsker skal det investere ytterligere store beløp. Vi skjønner at dette kan bli big business, men hvordan?

Gjennom sin innledning dro Arne opp rammebetingelser for å skape nye arbeidsplasser i Norge, herunder finansieringsmuligheter (Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Skattefunn, EU, DOD USA, Innovate UK, Pasientorganisasjoner, Investinor etc).

Vi kom også inn på gjeldende skatteregime. Det ble en interessant diskusjon om skattestruktur og børsintroduksjoner med eksempler fra bransjen. Et spørsmål som ble hengende igjen, og som vi må se nærmere på er følgende: hvorfor er det ca. 70 selskaper på børsen i Sverige innen farmasøytisk industri, og bare 2 i Norge? Formuesskatt er en nærliggende tanke, men er det andre utfordringer og muligheter her?

Bedriftskanalen v/Kari Sofie Bjørnsen og Bård Heio, Høyres programkomité v/Tone Wilhelmsen Trøen og Stortingets finanskomité v/Anne Kristine Linnestad, pluss Ludvik Sandes (Bærum Høyre), Steinar Korsmo (Asker Høyre), Per Erling Løkken (Lillestrøm Høyre), Steinar Bustad (Asker næringsforening) sammen med Arne Dessen fikk en så interessant diskusjon knyttet opp mot Høyres programutkast at vi der og da bestemte oss for at vi skal arrangere en workshop. Slik at flere kan delta for å diskutere mer grundig det som vi syns er så kjempeviktig i Høyres nye program, nemlig næringspolitikk og skattepolitikk. Vi skal skape mer og inkludere flere, og hvordan gjør vi det?

Vi har ikke berammet tidspunkt for workshop enda, men det skal bli i god tid før fristen for programinnspill som er 25. november. Si gjerne fra om du har lyst til å bli med på workshop med dette som tema, til leder av Viken Høyre bedriftskanal Kari Sofie Bjørnsen (kari.sofie.bjornsen@politiker.asker.no).