Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Vi vil bidra til å gjøre den vakre bygda vår til et enda bedre sted å bo. Aremark skal være en kommune som flere ønsker å flytte til og færre ønsker å flytte fra.

Da må vi ha god kvalitet på tjenestene som kommunen tilbyr.

Se vår politikk

Aktuelt

Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt

Aremark skal være en god kommune å leve og bo i 

Aremark skal tilby innbyggerne et godt utbygd tjenestetilbud preget av høy kvalitet

Aremark skal være en næringsvennlig slik at flest mulig skal kunne ha sitt arbeid i Aremark 

Aremark skal være et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn som tiltrekker seg nye innbyggere

Jørgen Grønlund - Gruppeleder, Aremark

Jørgen Grønlund

Gruppeleder, Aremark

Kontakt

Aremark Høyre

Alf Ulven

Leder
Telefon 92250000

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk