Seminar: Den siste oljen…?

torsdag 08. april 2021

19:00 – 20:30

Viken Høyres Bedriftskanal arrangerer i samarbeid med Norsk olje og gass et digitalt seminar med tema Olje- og gassindustriens betydning for Norge, nå og fremover, herunder et blikk på korona og næringens skattepakke. Vi stiller også spørsmål om petroleumsnæringens rolle i den den grønne omstillingen.

Detaljer

Stedet
Digitalt Egen invitasjon med påmeldingsinformasjon er sendt alle Viken Høyres medlemmer i nyhetsbrev.
Arrangement dato
tor 8. april 2021 fra 19:00 – 20:30

Informasjon

Det har skjedd veldig mye i denne bransjen de siste årene. I januar 2020 la olje- og gassindustrien fram sin klimastrategi mot 2030 og 2050. Dette gjorde bransjen sammen med KonKraft, som er en samarbeidsarena for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri og Energi. Her har man blitt enige om at olje- og gassindustrien skal kutte 40% av utslippene innen 2030 og videre ned mot null i 2050. Det høres veldig bra ut, gjør det ikke? Men, er dette realistisk – kommer næringen i mål?

Så kom pandemien. Og det ble tiltakspakker for å hjelpe næringslivet, herunder petroleums-næringen. Hvordan slo dette ut for denne næringen? Noen påstår at ordningene ble vel gode?

For å belyse disse temaene, og for at vi skal kunne stille de riktige folkene de gode spørsmålene, er vi så heldige å ha fått med oss fra Norsk olje og gass:


• Administrerende Direktør Anniken Hauglie, som vil snakke nærmere om effekten av tiltakspakken, perspektiver på olje- og gassindustriens betydning, lokale ringvirkninger og hva med skattesystemet etter tiltakspakken
• Klimadirektør Hildegunn Blindheim, som vil gjøre rede for status og hvordan målene i olje og gassindustrien klimastrategien skal nås
• Noen bedrifter forteller om hvordan de jobber for å redusere egne utslipp og hvordan skattepakken har påvirket dem

Etter innledningene blir det anledning til dialog og diskusjon. Vi håper dette er et tema som vil fange interesse hos mange. Hva som skal skje med denne næringen fremover vil nok være tema både rundt middagsbordene og i valgkampen, tror vi.

Tid: 8. april kl. 19.00-20.30.
For hvem: Alle Viken Høyres medlemmer er velkomne til å delta.
Påmelding: Alle medlemmer får invitasjon via Viken Høyres nyhetsbrev, der er det påmeldingslink.
Frist for påmelding: 6. april. Etter påmelding får du en link til det digitale møtet.

Spørsmål: Har du spørsmål du ønsker å stille, kan du sende disse inn på forhånd til mbs@norog.no og kari.sofie.bjornsen@politiker.asker.no i Viken Høyre Bedriftskanal

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Bedriftskanalen i Viken Høyre