Akershus Høyre har fattet vedtak om Glommakryssing

Under behandling av resolusjonsforslag på Akershus Høyres har fylkespartiet fattet vedtak om Glommakryssing.

Akershus Høyre har i helgen avholdt årsmøte. Til dette årsmøtet har Aurskog-Høland Høyre sendt inn resolusjonsforslag om trasévalg for Glommakryssing.

Selve resolusjonen ble ikke behandlet, men vi foreslo da å legge Glommakryssing inn under en av de andre resolusjonene som omhandlet samferdsel i nye Viken fylke.

Følgende vedtak ble votert over:

• Ny kryssing av Glomma på RV 22 skal skje etter alternativ A2, som er Statens Vegvesens foretrukne alternativ

Et overveldende flertall på årsmøtet ga sin tilslutning til dette og vårt forslag er dermed vedtatt av Akershus Høyre. Et tydelig standpunkt fra det største partiet i Akershus er tatt og vil være et klart signal i den videre behandlingen av Glommakryssingen.

Fra talerstolen holdt leder av Aurskog-Høland Høyre, Morten Rognan, innlegg for å fremheve betydningen av Glommakryssing for hele den østlige delen av Romerike. Et interessant poeng som Rognan fikk frem var at ved Fet kommunes foretrukne alternativ vil man aldri kunne realisere dobbeltspor på Kongsvingerbanen mellom Fetsund og Sørumsand.

Under debatten på årsmøtet fikk vi også støtte fra Henrik Asheim, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, som påpekte det økonomiske aspektet med trasealternativene.