Bli kjent med Bente!

Bente H. Monsen, 5. kandidat

Her kan du bli kjent med vår 5.kandidat Bente Hammer Monsen gjennom hennes egne ord.

Jeg er 73 år. Bor med ektemann på Bjørkelangen. 2 barn og 5 barnebarn.Vi er aktive friluftsmennesker. Jakt og fiske (fluefiske), fysisk trening og hagearbeid holder kroppen i noenlunde bra form, noe som er viktig for oss litt eldre! Vi flyttet til kommunen i 1973.
Utdannelse: engelsk og tysk mellomfag fra Universitet i Oslo og kroppsøving grunnfag fra Norges Idrettshøgskole. Arbeidet som lærer i 35 år ved Bjørkelangen Ungdomsskole. Der ble jeg kjent med en mengde flotte ungdommer! Dette har ført til at jeg er opptatt av unges oppvekst- og utdanningsvilkår.
Jeg er opptatt av dagens rovdyrpolitikk. Det er ikke bra at kommunen er pålagt å være en del av ulvesonen uten å ha noen som helst innflytelse på forvaltningen. Vi har 2 fuglehunder (Fransk Breton), og vi føler oss aldri helt trygge når vi ferdes i skogen med våre hunder!
Som «godt voksen» er det naturlig at man er opptatt av eldreomsorg.En verdig alderdom er viktig! Kommunen må ha et tilbud om varierte boformer for eldre. Eldre er ikke en ensartet gruppe, men individer med forskjellige ønsker og behov som politikere må være oppmerksomme på.
Jeg har et ønske om at kulturlivet og idretten får bedrede vilkår. Dette er områder som opptar mange av kommunens innbyggere, spesielt barnefamilier og ungdommen, og som også er en viktig faktor når nye innbyggere velger å bosette seg i vår trivelige kommune.
Avslutningsvis vil jeg nevne at de kommende generasjoner må kjenne vår nære historie, så derfor må vi prioritere arbeid med kulturvern.