Bli kjent med Jan Birger!

Jan Birger Holth, 2. kandidat

Jan Birger Holth er vår 2.kandidat ved årets valg. Her kan du lese kandidatpresentasjon med hans egne ord.

Jan Birger Holth, 51 år, bor i Rømskog, har ei datter på 11 år som bor hos mor men er hos meg så ofte hun kan. Har kjæreste og er snart samboer. Har drevet som skogsentreprenør i over 30 år. Firma heter Holth Skogsdrift AS, og jeg har pr i dag 20 mann i arbeid.

Jeg har vært aktiv i lag og foreninger i Rømskog i alle år, og er nok en stor «bygdeentusiast». Jeg har to perioder i formannskapet, kommunestyre og som gruppeleder i Rømskog kommune.

Jeg har vært med gjennom hele kommune sammenslåingsprosessen og vært en pådriver for den. Jeg mener sammenslåingen var riktig både for Aurskog-Høland og Rømskog, vinn-vinn.

Med min bakgrunn med egen næring og 8 år i politikken har jeg en solid bakgrunn for å være en god politiker i nye Aurskog-Høland kommune. Jeg er en blid, glad og positiv person som ønsker å finne løsninger og ha god framdrift på saker. Lokalpolitikk er for meg som en storfamilie, sammen skal vi enes og finne gode løsninger for alle innbyggerne.

Jeg liker å jobbe med økonomi og har god erfaring som arbeidsgiver. Saker jeg brenner mest for er heldøgns omsorgsboliger, kommunale veier, og at vi gir gode tilbud til innbyggerne, at vi er vårt ansvar bevist som politikere. Bjørkelangen er og skal være stor kommunens sentrum, men det skal også være utvikling og tilbud i hele kommunen. Jeg ønsker at politikerne skal ha mer styring, vi må gi klare vedtak som administrasjonen skal styre etter, dette mener jeg pr d.d har et stort forbedringspotensial.  

Største fritidsinteresse er jakt, så lokal forvaltning av ulv er noe jeg vil jobbe for, trykket på ulv i vårt område er for stort.

Jeg gleder meg til å stå på og jobbe for en kommune i vekst, og vil at du som innbygger skal leve godt og ha det bra i nye Aurskog Høland kommune.

Stem Høyre og gi meg et kryss på lista, så skal jeg vise deg din tillit for at du har tro på meg.

Jeg er klokkeklar for 4 år nye år i kommunepolitikken.