Gode velferdstjenester - Simen Solbakkens landsmøteinnlegg 2019

Ordførerkandidat Simen Solbakken.

- Men vi i Høyre skal gå til valg på å innføre mer valgfrihet i eldreomsorgen. Vi vil invitere ideelle og private aktører til å bidra.

Landsmøte. Dirigenter.

«Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit, bare den fanger mus», sa Deng Xiaoping.

I Aurskog-Høland fikk vi nylig presentert en rapport som viser at vårt tilbud innen eldreomsorg ikke er tilpasset dagens behov. Vi tilbyr ikke de tjenestene de eldre ønsker og trenger – vi bruker ikke alle trinnene i den såkalte omsorgstrappa. Vi trenger flere tjenester som er tilpasset den enkeltes behov.

I en Arbeiderpartistyrt kommune som vår sitter det langt inne å ha private tilbydere av velferdstjenester. Men vi i Høyre skal gå til valg på å innføre mer valgfrihet i eldreomsorgen. Vi vil invitere ideelle og private aktører til å bidra. Disse aktørene kan for eksempel bygge og drifte alternative boformer, og etablere dagtilbud til demente. Også ideelle og private aktører kan nemlig fange mus.

Det er ikke noe mål i seg selv at velferdstjenestene skal privatiseres. Men kommunen kan være fødselshjelper for de som vil tilby slike tjenester ved å være kunde. Slik kan kommunen også bidra til å fremme næringsutvikling.

Ingen har monopol på de gode ideene og løsningene. Men så lenge venstresiden aktivt motarbeider private initiativ går vi glipp av mangfoldet i velferdstjenestene.

Omsorg handler også om trivsel. Trivsel er kontakt mellom mennesker. I Bergen har man en ordning med spisevenn. Når kommunen leverer middag til en hjemmeboende kan den levere to, og sponse middagen for den frivillige spisevennen. Et lite eksempel på en billig løsning som bidrar til trivsel, men vi trenger kommuner som legger til rette.

Høyres landsmøte kan ikke vedta hvordan detaljene i velferdstjenestene skal utformes i kommunene. Kommunene må ha evne og ikke minst vilje til å se på hvilke muligheter som finnes og ta dem i bruk.

«Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit, bare den fanger mus»

Takk for oppmerksomheten.