Leie til eie

Det å eie sin egen bolig er positivt for helsen, familien og økonomien. Derfor vil Aurskog-Høland Høyre at administrasjonen skal utrede muligheten for å innføre en modell for "leie til eie" i Aurskog-Høland kommune.

Til kveldens kommunestyremøte har Aurskog-Høland Høyre sendt inn interpellasjon hvor vi ber administrasjonen om å komme tilbake til kommunestyret med en utredning av hvilken modell av "leie til eie" som passer best for Aurskog-Høland samt et kostnadsanslag for dette.

I Aurskog-Høland bor 85 % av innbyggerne i egen eid bolig. Det er høyere enn snittet for landet for øvrig, noe som nok kan forklares med et heller lite miljø av studenter på hybel. Men fremdeles er det 15 % som er på leiemarkedet og mange av disse er "ufrivillige leietakere". Med det menes leietakere som helst hadde sett at de kunne eid bolig selv dersom de hadde hatt mulighet. På leiemarkedet er gjerne husleien på samme nivå eller høyere enn avdrag og renter på et boliglån til samme type bolig, så leietaker har praktisk økonomi til å betale like boutgifter som de som eier. Dette er dessverre ikke nok bevis ovenfor bankene når det gjelder betalingsevne/-vilje og ender med avslag på lånesøknad. Og når man ikke eier boligen selv så får man heller ikke ta del i prisveksten på boligmarkedet og vil ha utfordringer med å skaffe nødvendig egenkapital for å få lån til egen bolig. Slik fortsetter dessverre den onde spiralen.

Flere kommuner i Norge har innført en eller annen variant av "leie til eie". I hovedsak går det ut på at kommunen inngår en avtale med leietaker om leie i en bestemt periode og dersom leietaker overholder sine forpliktelser i den perioden så vil leietaker kunne kjøpe ut boligen av kommunen ved hjelp av gunstige betingelser. Nøyaktig hvilken innretning vi skal ha i Aurskog-Høland får vi ta stilling til når utredningen er ferdig. Det er klart at det å eie bolig i Norge i dag er svært gunstig økonomisk. Men eier du egen bolig så gir det også en større trygghet, større grad av forutsigbarhet, bedre helse og et bedre familieliv.

Du kan lese litt om resultatene fra Drammen kommunes "leie til eie" prosjekt her: https://toreopdalhansen.no/2017/11/20/mange-nye-selveiere-i-drammen/

Les også notat fra husbanken om "leie til eie".