Løken barnehage kunne vært ferdig i år

Simen Solbakken, ordførerkandidat Aurskog-Høland Høyre

Ideologi har sørget for at ny barnehage på Løken enda ikke er ferdigstilt. Les Simens leserinnlegg fra Indre Akershus Blad 4.9.19.


Høsten 2016 ble det klart at kostnader ved oppgradering og utvidelse av Løken barnehage ble for dyrt, og det ble besluttet at man skulle bygge en ny.

Oktober 2017 vedtok kommunestyret at ny barnehage skulle være kommunal, og bygges på eksisterende tomt. Høyre foreslo en privat barnehage ved Høland stadion.

Hadde Høyre fått flertall ville følgende ha skjedd:

Barnehagen hadde vært ferdig, og barn og ansatte hadde nå vært i en ny barnehage i fine omgivelser med en idrettshall å boltre seg i. Ingen merkostnad for kommunen, og ingen økonomisk risiko. Avdelingen på Bjørkly hadde vært nedlagt, og vi kunne allerede ha ordnet trafikkforholdene ved skolen.

Men nei, Arbeiderpartiet bestemte at barnehagen skulle være kommunal, og det ble satt av 40 millioner. Kommunestyret vedtok at barnehagen skulle være ferdig i 2019.

Høsten 2018 får vi vite at 40 mill. ikke var nok, og kommunestyret må bevilge ytterligere 24 millioner, totalt 64 mill. Og som om ikke det var nok, i siste formannskapsmøte får vi vite at det blir enda dyrere på grunn av dårlige grunnforhold.

Barnehagen er ikke ferdig, og barna har flyttet inn i en brakkerigg. De har det sikkert fint der, men noen god løsning er det ikke.

Så i stedet for å velge Høyres løsning med forutsigbar økonomi og ingen risiko, velger altså Ap det motsatte. I Ap sin verden skal nemlig barnehager være kommunale, koste hva det koste vil!