Skolestart

I dag er sommerferien over og skolene starter opp igjen. Første skoledag er spesiell for alle, men kanskje mest for 1.klassingene og deres foresatte.

Kjære alle førsteklassinger!

Først og fremst - Gratulerer med dagen!

Allerede kl. 08.15 i dag startet de første førsteklassingene på sin første skoledag – og Setskog er førstemann ut på morgenkvisten. Milepælen markeres med flagget til topps i flaggstengene på alle kommunens barneskoler. Haneborg skole følger hakk i hæl, deretter Løken, Bjørkelangen og Aurskog mens førsteklassingene ved Bråte skole må vente helt til kl. 09.30 før de får ta rektor i hånden og kan ønskes velkommen til den aller første skoledagen. GRATULERER MED DAGEN ALLE SAMMEN!

Alle barn i Aurskog-Høland kommune som går i private og kommunale barnehager har blitt godt forberedt på overgangen fra barnehage til skole. Vår kommune legger til rette for egne aktiviteter, turer og skolebesøk for skolestartere i barnehagene som skal forberede barna på overgangen til neste trinn i utdanningsløpet, og mange barnehager har egne aktiviteter for egne skolestartere i tillegg. Det er «travelt» å være skolestarter i barnehage – det er mye å forberede seg på. Overgangen kan likevel oppleves som overveldende for flere små. For noen er den spennende, for andre kan den være vanskelig. 

Det er viktig at barnas første møte med skolen blir en milepæl av det gode slaget, men det er like viktig at barn og unges møter med skolen gjennom de neste årene også blir gode. De skal bli sett, hørt og tatt på alvor. De skal møte voksne som har høy nok kompetanse og vilje til å kunne gi alle barn et trygt og godt læringsmiljø. Det er viktig være en våken voksen og sørge for så tidlig innsats som mulig for de barna som trenger det.
For å sikre kompetanse nok til å kunne gi barn det de trenger på et så tidlig tidspunkt som mulig, er det viktig at det er ressurser tilgjengelig både i barnehage og på skolen.
Kanskje det er på tide å snakke sammen igjen om flere yrkesgrupper inn i skolen – for å sikre at barn blir sett, hørt og tatt på alvor – for å sikre et trygt og godt læringsmiljø – for å sikre gode møter med skolen også etter skolestart?

Vi tror på tidlig innsats og flere yrkesgrupper inn i skolen!
     

- og helt til slutt: Kjør pent – fremtiden vår er på vei til skolen i dag!