Ulv og valgkamp

Det er liten tvil om at enkeltsaker i politikken kan vekke store følelser og ulvesaken er i aller høyeste grad en slik sak.

Stortinget vedtok i 2016 et ulveforlik som skulle redusere konfliktnivået i den såkalte ulvesonen og det var da en klar forventing om at forliket skulle gjennomføres. Rett før jul redegjorde miljøminister Vidar Helgesen (H) om at lisensjakt på ulv blir mye mindre omfattende enn det dette forliket på Stortinget la opp til. Dette har skapt store reaksjoner blant innbyggerne i de berørte områdene og det meldes om opprør innad i de politiske partiene, også i Høyre. Hedmark Høyre, med nåværende stortingsrepresentant Gunnar Gundersen og 1. kandidat til høstens valg Kristian Tonning Riise i spissen, har stått på barrikadene for ulvemotstanderne i sin region.

Aurskog-Høland Høyre stiller seg bak kravet om at det allerede vedtatte ulveforliket på Stortinget blir gjennomført slik at man når det bestandsmålet som forliket legger opp til. Vi følger opp saken via våre politiske kontakter og kanaler til Stortinget.

 

På den annen side, dagens regjering har stått stødig i den nødvendige omstillingen norsk økonomi fortsatt befinner seg i. Aurskog-Høland Høyre mener at det beste for Norge vil være at Solberg-regjeringen fortsetter også etter valget i 2017. Dette betyr at Aurskog-Høland Høyre vil drive valgkamp for partiet også i år, uavhengig av ulvesaken.  Vi følger dermed ikke oppfordringen til Grue Høyre om ikke å drive valgkamp før miljøministeren har gått av.

 

Inger-Lise Nøstvik, leder Aurskog-Høland Høyre

Simen Solbakken, gruppeleder Aurskog-Høland Høyre