Fagdag på Stortinget

Politisk fagdag for ordførerkandidater og andre toppkandidater. Egen invitasjon er sendt ut.