Innspillsmøte, stortingsvalgprogram - Romerike

Arr: Romeriksforum.

Egen invitasjon sendt ut pr e-post til alle medlemmer på Romerike

NB: Begrenset med plasser
På grunn av smittevernreglene er det begrenset med plasser, så her gjelder «første-mann-til-mølla»

Stortingspresident Tone W. Trøen, statsråd Henrik Asheim og stortingsrepresentant Turid Kristensen er hoved innledere. Hensikten med innspillsmøtet er å informere om utkast til Høyres stortingsvalgprogram, men ikke minst å få innspill fra deltagerne til programmet. Det er nå medlemmer av Høyre har størst mulighet til å påvirke Høyres neste program. Hva bør endres? Hva bør tas med? Hva bør tas ut av programmet. Det endelige programmet skal vedtas av Høyres Landsmøte våren 2021.

Dette er ikke bare en fin anledning til å diskutere programutkastet, det gir også mulighet for å bli kjent med og treffe kollegaer fra andre lokalforeninger på Romerike. Så sikre deg plass her!

Agenda:

  1. Orientering om Romeriksforum og behovet for samhandling, samarbeid, erfaringsutveksling, nettverksbygging i Høyre over kommunegrenser.
  2. Helsepolitikk i Høyres nye programutkast. Innleder: Tone W. Trøen
  3. Skolepolitikk i Høyres nye program. Innleder: Turid Kristensen
  4. Generelt om Høyres nye program. Innleder: Henrik Aasheim